Aktuellt

Entreprenad, Tvistlösning2019.12.19

Foyen har framgångsrikt biträtt entreprenör i Hovrätten

Foyen har framgångsrikt biträtt Folkets Bygg i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Målet gällde ett omfattande projekt med ombyggnation av olika fastigheters vindsförråd till lägenheter.

Mark och miljö2019.12.19

Juleljus och julefrid – när kan man klaga på sin grannes julbelysning?

I dessa tider sätter många upp belysning i sina trädgårdar och på sina hus. Det kan vara mycket stämningsfullt och vackert eller mycket irriterande. Vad kan man egentligen göra åt sin grannes julbelysning om den stör dig?

Mark och miljö, Plan- och bygglovsfrågor2019.12.17

Svårigheter att kräva den verkliga förorenaren på ansvar – nytt rättsfall påverkar många

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom meddelad under hösten 2019 kommit fram till att fordringar avseende marksanering kan preskriberas, om saneringen inte utfördes efter ett föreläggande från tillsynsmyndighet. Innebär detta att möjligheterna för verksamhetsutövare att kräva andra solidariskt ansvariga på kostnaden för marksanering kommer att minska?

2019.12.16

Foyen donerar en julgåva till Stiftelsen Hållbara Hav

Fastighet2019.12.12

Foyen biträder Coop Värmland vid försäljning till Riksbyggen

Foyen biträder Coop Värmland vid försäljning av mark på Tullholmen i Karlstad. Köpare är Riksbyggen som genom detta förvärv gör sitt största markförvärv i Karlstad i modern tid.

2019.12.12

Har ni riskbedömt ert Luciatåg?

Många arbetsplatser passar på att fira Luciadagen med ett stämningsfullt Luciatåg där det inte är helt ovanligt att nyanställda eller andra yngre i tjänst är de som får stå för själva lussandet. Men är Luciatåget helt oproblematiskt ur ett arbetsmiljöperspektiv?

Affärsjuridik, Energi och innovation, Fastighet, Gruvor, IT, Mark och miljö, Plan- och bygglovsfrågor2019.12.11

Foyen nominerad till Årets Advokatbyrå 2019

Foyen är nominerad till Årets Advokatbyrå 2019 bland 23 deltagande advokatbyråer. Undersökningen genomförs av Regi och är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik.

Offentliga affärer2019.12.10

Föreskrift om fabrikat eller likvärdigt – vem avgör likvärdigheten och när?

2019.12.10

Foyen nyhetsbrev december 2019

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.