Aktuellt

xterior of a school building and schoolyard in Stockholm, Sweden.
Mark och miljö2024.04.05

Vad behöver utredas vid detaljplaneärenden och hur ska det göras? Ny praxis ger vägledning.

När en kommun tar fram en detaljplan ställer plan- och bygglagen (”PBL”) krav på vilket underlag som måste finnas. Omfattningen av underlaget beror på om planen riskerar att medföra betydande miljöpåverkan (”BMP”), vilket i så fall kräver en miljökonsekvensbeskrivning (”MKB”). Att ta fram en MKB är ett omfattande arbete och kraven på innehållet är idag höga. Om kommunen gör felaktiga bedömningar gällande BMP och MKB-underlagets omfattning kan det få allvarliga följder. Beslut att anta detaljplanen kan upphävas och hela planärendet måste då tas om från början, med förlust av tid och resurser som konsekvens. Därför är det av yttersta vikt att hantera dessa frågor korrekt.

lantmäteri sverige
Fastighet2024.04.04

Kan lantmäterimyndigheternas organisation förbättras?

Det finns 40 kommunala lantmäterimyndigheter i Sverige, bl.a. i Stockholm, Malmö, Nacka, Västerås och Östersund. De kommunala lantmäterimyndigheterna ansvarar för lantmäteriförrättningar och bildande av samfällighetsföreningar inom sina respektive kommuner, och handlägger således t.ex. ärenden om fastighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning och fastighetsregistrering. För de kommuner i landet som inte har en kommunal lantmäterimyndighet handläggs motsvarande ärenden av det statliga Lantmäteriet. Syftet med att möjliggöra kommunala lantmäterimyndigheter var bl.a. att samordna fastighetsbildning med plan- och byggprocessen och därigenom åstadkomma en mer effektiv samhällsbyggnadsprocess.

Offentliga affärer2024.04.04

Ekonomiska säkerhetsgarantier i offentlig upphandling

Vad framgår av upphandlingslagstiftningen och vilka aspekter bör både beställare och entreprenörer göra vid val av säkerheter i entreprenader?

Om Foyen2024.03.28

Foyen topprankas för åttonde året i rad

Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.

Vattenkraftverk med skog bakom i Sverige
Mark och miljö2024.02.21

Bristande EU-implementering hotar omställningen – dags att införa färdiga förslag

Vår delägare och advokat Pia Pehrson varnar för de allvarliga konsekvenserna av Sveriges bristande implementering av EU-lagstiftning. Långsamma tillståndsprocesser utgör stora hinder för elförsörjningen, hotar samhällets stabilitet och näringslivets konkurrenskraft. Pia Pehrson lyfter exempel på utdragna beslutsprocesser och osäkerhet som drabbar vind-, vatten- och kärnkraft, vilket leder till att företag etablerar sig i andra länder.

Mark och miljö2024.02.15

Foyen har framgångsrikt biträtt Zephyr Renewable AB avseende en ansökan om tillstånd till vindkraftpark Bergaskogen

Foyen har framgångsrikt biträtt Zephyr Renewable AB avseende en ansökan om tillstånd till vindkraftpark Bergaskogen i Vårgårda kommun, Västra Götalands län.

Affärsman skyddar personuppgifter på bärbar dator
Tvistlösning2024.02.14

(Editions)plikten framför allt – en avvägning mellan personlig integritet och rätten till edition

När dataskyddsförordningen, eller den numera välkända förkortningen GDPR, kommer på tal möts vi jurister inte sällan av en viss uppgivenhet. Ibland ren och skär irritation. Sanningen är den att de integritetsskyddsåtgärder som lagen påkallar oftast ses som ännu ett hinder att överbrygga i verksamheten. Så även ibland för processjuristen inom ramen i en tvistemålsprocess.

Person vid datorskärm som pratar i telefon för att göra en bolagskontroll
2024.02.14

Bolagskontroll och bakgrundskontroll – det här bör du ha koll på

Det går allt oftare att läsa i media om bolag som rekryterat personal som utgett sig vara eller kunna något som denne inte är eller kan. Vill du ha hjälp att göra en bakgrund- eller bolagskontroll?

Digitalt möte på laptop
Energi och innovation2024.02.14

Det digitala skiftet: Nu tillåts digitala bolagsstämmor

Från och med den 1 januari 2024 har det varit möjligt att hålla bolagsstämmor helt digitala. Det är en förändring från vad som tidigare har gällt enligt Aktiebolagslagen som krävde att bolagsstämmor skulle genomföras på angiven fysisk plats, som huvudregel där styrelsen har sitt säte.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.