Aktuellt

Affärsjuridik, Energi och innovation, Entreprenad, Mark och miljö, Plan- och bygglovsfrågor, Tvistlösning2018.12.07

Foyen nyhetsbrev december 2018

Affärsjuridik, Energi och innovation, Entreprenad, Fastighet, Gruvor, Immaterialrätt, IT, Mark och miljö, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor, Skogsnäring, Tvistlösning2018.12.06

Foyen ger julgåva till Barncancerfonden

Även i år har vi valt att skänka vår julgåva till Barncancerfonden som samlar in pengar för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och ger också finansiellt stöd till utveckling av nya behandlingsmetoder, samt fortbildning inom barncancerområdet.

En uppåtvänd hand
2018.12.04

Att vara eller icke vara personuppgiftsbiträde, det är frågan

Det går inte kan välja mellan de två rollerna personuppgiftsbiträde eller personuppgiftsansvarig, det bestäms av lag och praxis. Ett avtal kan inte påverka denna rollfördelning. En part kan också sitta på båda stolarna samtidigt – man kan alltså vara både biträde och ansvarig gentemot sin avtalspart. Datainspektionen utreder just nu svårigheterna med att identifiera rollfördelningen. Denna gränsdragningsproblematik påverkar nämligen i högsta grad vilka avtal parterna ska ingå med varandra, personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA), datadelningsavtal eller både och.

Affärsjuridik, Energi och innovation, Mark och miljö2018.12.04

Foyen har biträtt Kraftringen vid förvärv av aktier i Skånska Energi

Mark och miljö, Skogsnäring2018.11.27

Dricksvatten dränker möjlighet till täktverksamhet

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) avslog den 29 oktober 2018 en ansökan (M 3171–18) om tillstånd att införa och hantera externa massor på en naturgrustäkt. Utredningen i målet visade på att den sökta verksamheten innebar en föroreningsrisk av den närbelägna grundvattenförekomsten. Med beaktande av naturgrustäkters höga genomsläpplighet samt svårigheten i att säkerställa renheten av stora massor bedömde MÖD platsen som olämplig.

Affärsjuridik, Gruvor, Mark och miljö, Tvistlösning2018.11.22

Foyen har biträtt Dragon Mining vid börsnotering på Hong Kong Stock Exchange

Foyen har biträtt australiensiska Dragon Mining Limited i samband med börsnotering på Hong Kong Stock Exchange (HKEX) den 5 november 2018.

Energi och innovation, Entreprenad, Fastighet, Gruvor, Immaterialrätt, IT, Mark och miljö, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor, Skogsnäring, Tvistlösning2018.11.16

Vitesföreläggande adresserat till VD ansågs delgivet genom receptionistens kvittens

Mark- och miljööverdomstolens dom visar att det föreligger ett stort ansvar för bolag att ha kontroll över försändelser som inkommer. En försändelse adresserad till en person i ledande ställning som annan anställd kvitterar ut kan räcka för att delgivningskravet ska anses vara uppfyllt.

Affärsjuridik, Entreprenad, Tvistlösning2018.11.14

Foyen rekryterar specialist inom entreprenad

Foyen Advokatfirma har rekryterat juristen Fatoma Hafström från Skanska Sverige AB. Fatoma ingår i advokatfirmans affärsområde för Entreprenad.

Mark och miljö, Offentliga affärer2018.11.09

Vinnare av Foyens uppsatsstipendium inom miljörätt 2018

Vi är glada över att presentera årets vinnare av Foyens stipendium inom miljörätt; Johanna Henriksson.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.