Aktuellt

Energi och innovation, Mark och miljö, Miljö2022.06.16

SGU kräver mer resurser för tillståndsprövningar

Antalet ansökningar för att undersöka kontinentalsockeln i syfte att bygga havsbaserad vindkraft har ökat kraftigt. För att klara utmaningen har myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) begärt högre anslag men regeringen duckar. Foyens advokat och delägare Pia Pehrson hjälper vindaktörer med tillståndsfrågor och intervjuas av Second opinion.

Energi och innovation, Mark och miljö, Miljö2022.04.06

Snabbare handläggning av havsbaserade vindkraftsprojekt?

För att möta behovet av ökad elproduktion från förnybara energikällor lade regeringen den 21 mars 2022 fram ett förslag på ändringar i kontinentalsockelförordningen vilket syftar till att förenkla ansökningsprocessen för havsbaserade vindkraftsprojekt. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och är nu ute på remiss. Våra miljöjurister Pia Pehrson, Johanna Lenell och Ingeborg Forkman redogör för ändringarna och deras konsekvenser.

Energi och innovation, Mark och miljö, Miljö2022.03.24

Ny lagrådsremiss avseende det kommunala vetot – några steg framåt för vindkraften

Regeringen har den 24 februari 2022 överlämnat en lagrådsremiss som bl.a. föreslår att en kommun på begäran ska ta ställning till om en viss plats kan tas i anspråk för vindkraft eller inte. Ställningstagandet är giltigt i 5 år. Våra experter Pia Pehrson och Sanna Tonemar kommenterar förslaget som är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt för att underlätta för vindkraften och dess klimatnytta.

Affärsjuridik, Energi och innovation2022.02.10

Fakturabedrägeri – så skyddar ni er

Både privatpersoner och företag utsätts dagligen för försök till bedrägeri. Ett av de allra vanligaste bedrägeribrotten mot företagare är fakturabedrägeri. I denna artikel uppmärksammar vi hur de kan gå till, vad man ska göra om man utsatts för ett bedrägeriförsök och hur man kan arbeta förebyggande.

Affärsjuridik, Energi och innovation2021.12.09

Foyen biträder Skånska Energi vid försäljning av vattenkraftsverksamhet

Foyen har biträtt Skånska Energi AB vid försäljningen av koncernens vattenkraftsbolag till Energy Machines A/S. Verksamheten omfattar åtta vattenkraftverk i fyra olika vattendrag i södra Sverige med en årlig produktion om ca 30 GWh.

Energi och innovation, Gruvor2021.08.31

Efter Cementa: Här är nya industrikrisen – ”Tröstlöst”

Foyens miljöjurist och expert Pia Pehrson intervjuas av Tidningen Näringslivet tillsammans med Maria Sunér, vd för Svemin, om de krångliga miljötillståndsprocesserna, något som Cementa är ett av flera exempel på. Pia understryker bland annat vikten av att sätta en tidsgräns för att undvika sista minuten-kompletteringskrav som vi ser idag och som fått stor påverkan på såväl vindkraft, gruvor, industri som utbyggnad av infrastruktur.

Energi och innovation, Gruvor2021.08.20

Cementakrisen visar på akut behov av bättre tillståndsprocesser

Händelseutvecklingen i Cementakrisen visar tydligt Sveriges akuta behov av bättre tillståndsprocesser. Vår advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Isabel Andersson ger åtta förslag på hur tillståndsprocesserna kan bli snabbare och mer förutsägbara.

Energi och innovation2021.08.19

Ny utredning avseende det kommunala vetot – viss medvind för vindkraften

I en nyligen offentliggjord utredning på uppdrag av regeringen (SOU 2021:53) föreslås ett nytt lagförslag där det kommunala vetot vid etableringen av vindkraftverk luckras upp och att kommunerna istället ska avge ett lokaliseringsbesked. Förslaget är ett steg i rätt riktning, men är långt ifrån tillräckligt. Våra experter Pia Pehrson och Mikael Jonasson kommenterar förslaget.

Energi och innovation2021.06.18

Ny dom från MÖD – enskilda kan inte initiera omprövning av vindkraftsverksamhet

I ett nytt avgörande från Mark- och miljööverdomstolen om vindkraftsverksamhet fastställer domstolen att enskildas möjlighet att initiera och överklaga beslut om omprövning av tillståndsgivna verksamheter är begränsad. I målet fäster domstolen stor vikt vid verksamhetsutövarens intresse av att kunna bedriva den tillståndsgivna verksamheten under förutsebara former. Målet gäller lågfrekvent buller.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.