Aktuellt

Energi och innovation2024.01.12

Foyen rådgivare vid försäljningen av Wapnö Gård

Foyen har biträtt Skillingskog AB vid försäljningen av Wapnö AB

Energi och innovation2023.02.24

Foyen biträder vid försäljning av SCiBreak AB

Foyen har biträtt KIC InnoEnergy SE och grundarna vid försäljningen av SCiBreak AB till Mitsubishi Electric Corporation.

Elnät och blå himmel
Energi och innovation2022.09.06

Renodling av elnätsverksamhet

Sedan den 1 juli 2022 får elnätsföretag inte längre bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet. Det tidigare kravet på juridisk åtskillnad mellan elnät och annan verksamhet har därmed skärpts ytterligare genom en ändring av ellagen. Andreas Lindström och Ingeborg Forkman vid Foyen – Sveriges största nischbyrå inom energiområdet – ger här en sammanfattning av vad lagändringen faktiskt innebär och hur den kan hanteras.

Havsbaserade vindkraftverk
Energi och innovation, Mark och miljö2022.06.16

SGU kräver mer resurser för tillståndsprövningar

Antalet ansökningar för att undersöka kontinentalsockeln i syfte att bygga havsbaserad vindkraft har ökat kraftigt. För att klara utmaningen har myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) begärt högre anslag men regeringen duckar. Foyens advokat och delägare Pia Pehrson hjälper vindaktörer med tillståndsfrågor och intervjuas av Second opinion.

Havsbaserade vindkraftverk
Energi och innovation, Mark och miljö2022.04.06

Snabbare handläggning av havsbaserade vindkraftsprojekt?

För att möta behovet av ökad elproduktion från förnybara energikällor lade regeringen den 21 mars 2022 fram ett förslag på ändringar i kontinentalsockelförordningen vilket syftar till att förenkla ansökningsprocessen för havsbaserade vindkraftsprojekt. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och är nu ute på remiss. Våra miljöjurister Pia Pehrson, Johanna Lenell och Ingeborg Forkman redogör för ändringarna och deras konsekvenser.

Tre vindkraftverk och blå himmel
Energi och innovation, Mark och miljö2022.03.24

Ny lagrådsremiss avseende det kommunala vetot – några steg framåt för vindkraften

Regeringen har den 24 februari 2022 överlämnat en lagrådsremiss som bl.a. föreslår att en kommun på begäran ska ta ställning till om en viss plats kan tas i anspråk för vindkraft eller inte. Ställningstagandet är giltigt i 5 år. Våra experter Pia Pehrson och Sanna Tonemar kommenterar förslaget som är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt för att underlätta för vindkraften och dess klimatnytta.

Symbol som visar att det finns en oläst faktura
Affärsjuridik, Energi och innovation2022.02.10

Fakturabedrägeri – så skyddar ni er

Både privatpersoner och företag utsätts dagligen för försök till bedrägeri. Ett av de allra vanligaste bedrägeribrotten mot företagare är fakturabedrägeri. I denna artikel uppmärksammar vi hur de kan gå till, vad man ska göra om man utsatts för ett bedrägeriförsök och hur man kan arbeta förebyggande.

Affärsjuridik, Energi och innovation2021.12.09

Foyen biträder Skånska Energi vid försäljning av vattenkraftsverksamhet

Foyen har biträtt Skånska Energi AB vid försäljningen av koncernens vattenkraftsbolag till Energy Machines A/S. Verksamheten omfattar åtta vattenkraftverk i fyra olika vattendrag i södra Sverige med en årlig produktion om ca 30 GWh.

Energi och innovation, Gruvor2021.08.31

Efter Cementa: Här är nya industrikrisen – ”Tröstlöst”

Foyens miljöjurist och expert Pia Pehrson intervjuas av Tidningen Näringslivet tillsammans med Maria Sunér, vd för Svemin, om de krångliga miljötillståndsprocesserna, något som Cementa är ett av flera exempel på. Pia understryker bland annat vikten av att sätta en tidsgräns för att undvika sista minuten-kompletteringskrav som vi ser idag och som fått stor påverkan på såväl vindkraft, gruvor, industri som utbyggnad av infrastruktur.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.