Aktuellt

Energi och innovation, Gruvor2021.08.31

Efter Cementa: Här är nya industrikrisen – ”Tröstlöst”

Foyens miljöjurist och expert Pia Pehrson intervjuas av Tidningen Näringslivet tillsammans med Maria Sunér, vd för Svemin, om de krångliga miljötillståndsprocesserna, något som Cementa är ett av flera exempel på. Pia understryker bland annat vikten av att sätta en tidsgräns för att undvika sista minuten-kompletteringskrav som vi ser idag och som fått stor påverkan på såväl vindkraft, gruvor, industri som utbyggnad av infrastruktur.

Energi och innovation, Gruvor2021.08.20

Cementakrisen visar på akut behov av bättre tillståndsprocesser

Händelseutvecklingen i Cementakrisen visar tydligt Sveriges akuta behov av bättre tillståndsprocesser. Vår advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Isabel Andersson ger åtta förslag på hur tillståndsprocesserna kan bli snabbare och mer förutsägbara.

Energi och innovation2021.08.19

Ny utredning avseende det kommunala vetot – viss medvind för vindkraften

I en nyligen offentliggjord utredning på uppdrag av regeringen (SOU 2021:53) föreslås ett nytt lagförslag där det kommunala vetot vid etableringen av vindkraftverk luckras upp och att kommunerna istället ska avge ett lokaliseringsbesked. Förslaget är ett steg i rätt riktning, men är långt ifrån tillräckligt. Våra experter Pia Pehrson och Mikael Jonasson kommenterar förslaget.

Energi och innovation2021.06.18

Ny dom från MÖD – enskilda kan inte initiera omprövning av vindkraftsverksamhet

I ett nytt avgörande från Mark- och miljööverdomstolen om vindkraftsverksamhet fastställer domstolen att enskildas möjlighet att initiera och överklaga beslut om omprövning av tillståndsgivna verksamheter är begränsad. I målet fäster domstolen stor vikt vid verksamhetsutövarens intresse av att kunna bedriva den tillståndsgivna verksamheten under förutsebara former. Målet gäller lågfrekvent buller.

Energi och innovation2021.05.25

Foyen har biträtt NTR vid investering i 20 vindkraftverk i Jönköping

Energi och innovation2021.05.24

Förslag om enklare tillståndsprocesser för elnät – ett litet steg framåt

Om Sverige ska lyckas ställa om till en förnybar energiproduktion och i förlängningen uppnå de högt uppsatta klimatmålen är det hög tid att regelverket för utbyggnaden av elnätet ses över och reformeras, för att ge elnätets aktörer rätt förutsättningar att bygga ut och använda elnätet. Nuvarande regelverk innehåller flera brister som leder till resurskrävande tillståndsprocesser och bristande rättssäkerhet. I syfte att modernisera regelverket lämnade regeringen den 29 april 2021 över en proposition till riksdagen. Foyens experter advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Mikael Jonasson gör här en kort genomgång av det färska lagförslaget.

Energi och innovation2021.04.28

Färskt lagförslag innebär krav på klimatdeklarationer för nya byggnader

Från den 1 januari 2022 ska byggherren enligt ett färskt lagförslag redovisa de utsläpp av växthusgaser som uppkommer när nya byggnader uppförs i en så kallad klimatdeklaration. Syftet med förslaget är att minska klimatpåverkan vid uppförande av byggnader genom att synliggöra påverkan och bidra till en snabbare omställning till ett mer hållbart samhälle.

Energi och innovation, Gruvor2021.02.25

Krånglig lag om konsultationsrätt för samerna hotar omställningen till fossilfritt

Regeringen förslår en ny lag som ger Sametinget och i förlängningen enskilda samebyar en konsultativ roll i tillståndsärenden. Det riskerar på sikt satsningarna på samhällsnyttiga projekt som gruvor, klimatsmart industri och förnybar energi. Här har behövliga resurser förbisetts och lagen gjorts mycket krånglig, skriver miljöjuristerna Pia Pehrson och Mikael Jonasson från Foyen Advokatfirma.

Energi och innovation, Mark och miljö2021.02.19

Regeringen lättar på gasen – uppdrar Energimyndigheten att utarbeta vätgasstrategi

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.