Vinnare av Foyens uppsatsstipendium inom miljörätt 2018

Vi är glada över att presentera årets vinnare av Foyens stipendium inom miljörätt; Johanna Henriksson.

Publicerat: 9 november, 2018

Vinnaren heter Johanna Henriksson med uppsatsen ”Miljökrav i offentlig upphandling – En analys av rättsliga och praktiska hinder”.

Motivering lyder: ”Välskriven uppsats där författaren visar på god analytisk förmåga och självständighet med problemformuleringar som är angelägna, tydliga och besvarade på ett mycket strukturerat och pedagogiskt sätt. Diskussionen de lege ferenda är därtill saklig och väl underbyggd. Uppsatsen bidrar slutligen till viktig kunskap om rätten som styrmedel för att nå miljömål.”

Johanna har studerat och avlagt sin juristexamen vid Lunds universitet. Prisutdelningen kommer att ske på Foyens kontor i Malmö den 9 november 2018.

Utseendet av stipendiaten har skett i samråd med Anna Christiernsson, docent vid Stockholms Universitet.  Vi är tacksamma för hennes värdefulla synpunkter.

Foyen delar årligen ut stipendium till studenter för bästa uppsats inom Miljörätt på 15 000 kronor Vi vill med vårt stipendium ge studenter som skrivit en uppsats inom rättsområdet en utbildningsmässig uppmuntran. Läs mer om våra stipendier här

För mer information kontakta:

Matilda Grillhammar, HR-assistent på Foyen Advokatfirma 0737-195 145, matilda.grillhammar@foyen.se

Liknande artiklar

Fler nyheter