Foyen har biträtt Dragon Mining vid börsnotering på Hong Kong Stock Exchange

Foyen har biträtt australiensiska Dragon Mining Limited i samband med börsnotering på Hong Kong Stock Exchange (HKEX) den 5 november 2018.

Publicerat: 22 november, 2018

Dragon Mining bedriver prospektering, gruvdrift och anrikning av guld med operativa gruvor, mineraltillgångar och anrikningsverk i Sverige och Finland.

Foyens uppdrag har inkluderat due diligence beträffande såväl miljö- och tillståndsfrågor som bolagsfrågor avseende den svenska verksamheten. Börsnoteringen omfattade ett erbjudande om totalt 50 000 000 aktier och tecknat belopp uppgick till ca HK$101 (116 MSEK).

Foyens team leddes av delägarna Pia Pehrson och Peter Dyer, biträdda av advokaterna Yasmine Shoaie-nia och Caterina Carreman samt biträdande juristerna Björn Eriksson, Elinor Pejryd, Linnea Carlström, Ida Ehrencrona och paralegal Sara Hedström.

För mer information kontakta Pia Pehrson eller Peter Dyer.

Liknande artiklar

xterior of a school building and schoolyard in Stockholm, Sweden.
Mark och miljö2024.04.05

Vad behöver utredas vid detaljplaneärenden och hur ska det göras? Ny praxis ger vägledning.

När en kommun tar fram en detaljplan ställer plan- och bygglagen (”PBL”) krav på vilket underlag som måste finnas. Omfattningen av underlaget beror på om planen riskerar att medföra betydande miljöpåverkan (”BMP”), vilket i så fall kräver en miljökonsekvensbeskrivning (”MKB”). Att ta fram en MKB är ett omfattande arbete och kraven på innehållet är idag höga. Om kommunen gör felaktiga bedömningar gällande BMP och MKB-underlagets omfattning kan det få allvarliga följder. Beslut att anta detaljplanen kan upphävas och hela planärendet måste då tas om från början, med förlust av tid och resurser som konsekvens. Därför är det av yttersta vikt att hantera dessa frågor korrekt.

Vattenkraftverk med skog bakom i Sverige
Mark och miljö2024.02.21

Bristande EU-implementering hotar omställningen – dags att införa färdiga förslag

Vår delägare och advokat Pia Pehrson varnar för de allvarliga konsekvenserna av Sveriges bristande implementering av EU-lagstiftning. Långsamma tillståndsprocesser utgör stora hinder för elförsörjningen, hotar samhällets stabilitet och näringslivets konkurrenskraft. Pia Pehrson lyfter exempel på utdragna beslutsprocesser och osäkerhet som drabbar vind-, vatten- och kärnkraft, vilket leder till att företag etablerar sig i andra länder.

Mark och miljö2024.02.15

Foyen har framgångsrikt biträtt Zephyr Renewable AB avseende en ansökan om tillstånd till vindkraftpark Bergaskogen

Foyen har framgångsrikt biträtt Zephyr Renewable AB avseende en ansökan om tillstånd till vindkraftpark Bergaskogen i Vårgårda kommun, Västra Götalands län.

Fler nyheter