Johan Sköld från Chalmers Ventures stärker Foyens styrelse

Foyens styrelse utökas med Johan Sköld som adjungerad styrelseledamot från Chalmers Ventures AB. Johans gedigna kompetens inom IT och affärsutveckling förstärker ytterligare styrelsens arbete med att utveckla Foyen till Sveriges främsta affärsjuridiska byrå inom projekt- och teknikrelaterad juridik, skriver Foyen i ett pressmeddelande.

Publicerat: 4 april, 2019

Johan Sköld är grundare och medgrundare till över 30 bolag varav häften som intraprenör. Med stort intresse för människor, ekonomi och teknik har han i över 20 år kombinerat roller inom strategisk utveckling och försäljning i ledande befattningar. Johan beskriver sig själv som en serieentreprenör och rådgivare som huvudsakligen jobbar som Head of Growth på Chalmers Ventures, ett helägt dotterbolag till Chalmers Tekniska Högskola.

– Foyen är en mycket framstående advokatbyrå med ett stort samhällsengagemang och en stark och familjär företagskultur. Byrån sätter gruppen före individen och vågar tänka annorlunda, vilket stämmer väl överens med mina värderingar. Jag tror på ständig förändring, men i små steg, och att utveckla företag som ett lag, säger Johan Sköld.

Johan har även många år i koncernledningen för större konsultföretag såsom Epsilon och Knowit, ett IT och Managementkonsultföretaget med ca 2 000 anställda. Vid sidan av sin roll som konsult och rådgivare till ett flertal styrelser, föreläser Johan även löpande vid bl.a. Chalmers Tekniska Högskola, Sveriges Arkitekter, M-Gruppen och Handelshögskolan i Stockholm. Han är också författare till en av Sveriges mest sålda böcker inom tjänsteförsäljning ”Försäljning i konsultföretag”.

– Johan har en gedigen erfarenhet inom IT och affärsutveckling som kommer bidra stort till Foyens utveckling. Rekryteringen av en extern kraft med Johans bakgrund är ytterligare ett steg i vår satsning att bli Sveriges främsta affärsjuridiska byrå inom projekt- och teknikrelaterad juridik, säger Foyens VD Linnéa Djursén.

För mer information kontakta:

Linnéa Djursén, VD Foyen 073-322 84 22, linnea.djursen@foyen.se

Johan Sköld, Head of Growth Chalmers Ventures 070-750 25 00, johan@johanskold.se

Liknande artiklar

Mark och miljö, Miljö2022.06.27

Artskyddsförordningen ändras: Begränsning av störningsförbudet i fågeldirektivet införlivas i artskyddsförordningen

Regeringen har den 16 juni 2022 utfärdat förordning om ändring i artskyddsförordningen (2007:845). Ändringen tar utgångspunkt från tidigare debatter om möjligheterna till att bedriva skogsbruk i Sverige utifrån Skogsstyrelsens striktare tolkning av domstolspraxis och syftar till att skapa ett tydligare regelverk. Våra jurister och experter på miljörätt Pia Pehrson och Jenni Ståhl sammanfattar ändringen som kommer att påverka såväl energiproduktion som vindkraft, infrastruktur, gruvdrift, bostadsbyggande, industriverksamhet och skogsbruk m.m.

Mark och miljö2022.06.16

Utdömt vite inte hinder mot åtal för miljöbrott avseende uttjänta fordon

I ett beslut meddelat den 11 maj 2022 konstaterar HD att en ansökan om utdömande av vite grundat på ett föreläggande att frakta bort uttjänta fordon inte hindrar ett åtal för miljöbrott avseende förvaringen av fordonen i tiden före vitesföreläggandet.

Energi och innovation, Mark och miljö, Miljö2022.06.16

SGU kräver mer resurser för tillståndsprövningar

Antalet ansökningar för att undersöka kontinentalsockeln i syfte att bygga havsbaserad vindkraft har ökat kraftigt. För att klara utmaningen har myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) begärt högre anslag men regeringen duckar. Foyens advokat och delägare Pia Pehrson hjälper vindaktörer med tillståndsfrågor och intervjuas av Second opinion.

Fler nyheter