Foyen topprankas inom Entreprenad och Energi av Legal 500

Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.

Publicerat: 11 april, 2019

För tredje året i rad topprankas Foyen som nr 1 inom Energi och nr 2 inom Entreprenad. Styrelseordförande och delägare John Hane och delägare Pia Pehrson utnämns också som ”Leading Individuals” inom Entreprenad respektive Energi. Legal 500 lyfter därtill fram 16 av Foyens advokater som experter inom sina rättsområden.

Utöver ”Top Tier Firm” rankingen är Foyen också högt rankade inom Offentlig upphandling och Miljö samt rekommenderade inom Fastighet, IT och telekom, Commercial, corporate och M&A.

 

Legal 500 rekommenderar 16 av Foyens advokater:

Entreprenad

Bo Svensson, Eva Westberg Persson, John Hane, Per Vestman

Energi

Andreas Lindström, Jacob Hamilton, Pia Pehrson, Richard Sahlberg

Offentliga affärer

John Hane, Per-Ola Bergqvist

Miljö

Caterina Carreman, Pia Pehrson

Fastighet

Henrik Ståhlberg

IT and telekom

Andreas Lindström, Oscar Wackling, Peter Dyer, Sara Malmgren, Tomas Rudenstam

Commercial, corporate and M&A

Andreas Lindström, Jonas Nilsson, Peter Dyer, Tomas Rudenstam

Läs mer om Foyen i Legal 500 här – >>

För mer information kontakta:

Annica Hentze, Kommunikationschef på Foyen 072-373 16 27, annica.hentze@foyen.se

Liknande artiklar

Mark och miljö, Miljö2022.06.27

Artskyddsförordningen ändras: Begränsning av störningsförbudet i fågeldirektivet införlivas i artskyddsförordningen

Regeringen har den 16 juni 2022 utfärdat förordning om ändring i artskyddsförordningen (2007:845). Ändringen tar utgångspunkt från tidigare debatter om möjligheterna till att bedriva skogsbruk i Sverige utifrån Skogsstyrelsens striktare tolkning av domstolspraxis och syftar till att skapa ett tydligare regelverk. Våra jurister och experter på miljörätt Pia Pehrson och Jenni Ståhl sammanfattar ändringen som kommer att påverka såväl energiproduktion som vindkraft, infrastruktur, gruvdrift, bostadsbyggande, industriverksamhet och skogsbruk m.m.

Mark och miljö2022.06.16

Utdömt vite inte hinder mot åtal för miljöbrott avseende uttjänta fordon

I ett beslut meddelat den 11 maj 2022 konstaterar HD att en ansökan om utdömande av vite grundat på ett föreläggande att frakta bort uttjänta fordon inte hindrar ett åtal för miljöbrott avseende förvaringen av fordonen i tiden före vitesföreläggandet.

Energi och innovation, Mark och miljö, Miljö2022.06.16

SGU kräver mer resurser för tillståndsprövningar

Antalet ansökningar för att undersöka kontinentalsockeln i syfte att bygga havsbaserad vindkraft har ökat kraftigt. För att klara utmaningen har myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) begärt högre anslag men regeringen duckar. Foyens advokat och delägare Pia Pehrson hjälper vindaktörer med tillståndsfrågor och intervjuas av Second opinion.

Fler nyheter