Foyen klättrar från 19:e till 17:e plats bland Sveriges största byråer

Affärsvärlden offentliggjorde den 5 april listan över Sveriges största byråer 2018. Foyen ligger i topp tre med högst tillväxt bland Sveriges 20 största byråer och klättrar från 19:e till 17:e plats med en tillväxt på 16 % jämfört med föregående år.

Publicerat: 8 april, 2019

Så gjordes undersökningen

För 28:e året i rad listar Affärsvärlden Sveriges största affärsjuridiska byråer. En enkät skickades ut i februari, där byråerna fick ange arvodesintäkter, antal anställda med mera. Listan utgörs av advokatbyråer och bolag som i huvudsak arbetar inom affärsjuridik. Undersökningen har genomförts och bearbetats av researchern Erik Juhlin.

Liknande artiklar

Mark och miljö, Miljö2022.06.27

Artskyddsförordningen ändras: Begränsning av störningsförbudet i fågeldirektivet införlivas i artskyddsförordningen

Regeringen har den 16 juni 2022 utfärdat förordning om ändring i artskyddsförordningen (2007:845). Ändringen tar utgångspunkt från tidigare debatter om möjligheterna till att bedriva skogsbruk i Sverige utifrån Skogsstyrelsens striktare tolkning av domstolspraxis och syftar till att skapa ett tydligare regelverk. Våra jurister och experter på miljörätt Pia Pehrson och Jenni Ståhl sammanfattar ändringen som kommer att påverka såväl energiproduktion som vindkraft, infrastruktur, gruvdrift, bostadsbyggande, industriverksamhet och skogsbruk m.m.

Mark och miljö2022.06.16

Utdömt vite inte hinder mot åtal för miljöbrott avseende uttjänta fordon

I ett beslut meddelat den 11 maj 2022 konstaterar HD att en ansökan om utdömande av vite grundat på ett föreläggande att frakta bort uttjänta fordon inte hindrar ett åtal för miljöbrott avseende förvaringen av fordonen i tiden före vitesföreläggandet.

Energi och innovation, Mark och miljö, Miljö2022.06.16

SGU kräver mer resurser för tillståndsprövningar

Antalet ansökningar för att undersöka kontinentalsockeln i syfte att bygga havsbaserad vindkraft har ökat kraftigt. För att klara utmaningen har myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) begärt högre anslag men regeringen duckar. Foyens advokat och delägare Pia Pehrson hjälper vindaktörer med tillståndsfrågor och intervjuas av Second opinion.

Fler nyheter