Hem > Senaste nytt > Foyen nyhetsbrev oktober 2018

Foyen nyhetsbrev oktober 2018

Publicerat: 23 oktober, 2018
Energi och innovation, Entreprenad, Fastighet, Gruvor, Immaterialrätt, IT, Mark och miljö, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor, Skogsnäring, Tvistlösning

En fråga som varit högaktuell för företag under året är anpassningen till GDPR (General data protection regulation) och behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Regelverket har kompletterats med NIS-direktivet (Network and Information Security) som trädde i kraft den 1 augusti. Direktivet syftar till att fastställa åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem inom Europeiska unionen.

Inom ramen för GDPR så belyser vi också den nya lagen för kameraövervakning i vårt senaste nyhetsbrev som lättar på kraven för företag. Vi tittar också närmare på ett mål i Högsta domstolen som visar att passiv lagring av programvara inte nödvändigtvis behöver leda till upphovsrättsbrott så länge man har god kontroll på licensrättigheter, användande av licensen och en tydlig IT-policy.

Ett annat mål som under en längre tid väckt uppmärksamhet är det så kallade Parkmålet som belyser äganderätten till fastigheter. Den 9 oktober kom domen från Högsta domstolen som förstärker skyddet för äganderätten. Vi redogör i vårt nyhetsbrev kort för domstolens resonemang och vad vi kan ta med oss i form av prejudikatvärde för framtiden.

Slutligen lyfter vi också fram ett mycket intressant mål som Kammarrätten i Stockholm nyligen prövat som berör frågan om en anbudsgivare kan ändra sitt anbud och byta ut den juridiska personen mitt under pågående upphandling.

Detta och fler intressanta artiklar, kommentarer till rättsfall och nya lagar finner du i vårt senaste nyhetsbrev!

Foyen Nyhetsbrev finner du här >>

Vi önskar dig en trevlig läsning!

Bästa hälsningar,

Linnéa, VD på Foyen linnea.djursen@foyen.se

Liknande artiklar

Fler nyheter