Två personer sitter vid skrivbord och jobbar med tvistlösning på en Ipad.

11 avgjorda tvister och processer under 2022

Under 2022 har vi biträtt klienter i några av de större entreprenadrättsliga och teknikorienterade processerna, liksom andra betydande kommersiella tvister och processer. Nedan räknar vi upp 11 avgöranden som skett förra året.

Publicerat: 17 januari, 2023

1. Finansiell rådgivare vinner högprofilerad skiljetvist

En namnkunnig skiljedomstol ger Foyens klient rätt till ersättning med ett större belopp för att ha lämnat finansiell rådgivning gällande anskaffning av kapital åt ett börsbolag.

2. Vinst i tvist om ishall

Ett kommunalt fastighetsbolag kräver betalt med ett större belopp för att åtgärda påstådda fel i en ispist. Entreprenören, ett större installationsföretag, bestrider fel och vinner i stort sett helt när tingsrätten meddelar dom. Foyen biträder installationsföretaget.

3. Tvingas ersätta Foyens klient för sanering av kvicksilver

Foyens klient, ett större fastighetsbolag, köper mark som visar sig ha svåra kvicksilverföroreningar. Den tidigare ägaren avvisar allt ansvar men tingsrätten dömer denne att betala sju miljoner kronor för att sanera marken.

4. Geologer får behålla rymdsten efter medieuppmärksammad rättegång

Två geologer, företrädda av Foyen, hittar en värdefull meteorit som fallit från rymden. Både geologerna och markägaren hävdar rätt till meteoriten. Tvisten omnämns i flera medier. Tingsrätten ger geologerna rätt.

5. Framgång i Högsta domstolen

Högsta domstolen går på Foyens klients linje i en rättegångsteknisk fråga: HD slår fast att det går att återvända till domstolen och begära skadestånd för icke återlämnad egendom, trots att domstolen redan dömt att egendomen ska återlämnas.

6. Internetoperatör vinner bredbandstvist i hovrätten

I en tvist rörande bredband mellan en stor internetoperatör, företrädd av Foyen, och en större bostadsrättsförening vinner internetoperatören fullt ut i hovrätten.

7. Upphandlande kommun får tilldela företag kontrakt utan att annonsera

En kommun, företrädd av Foyen, lyckas bevisa att det varit absolut nödvändigt att tilldela kontrakt till visst företag utan att annonsera upphandlingen – vilket nästan alltid är ett krav. Kommunen vinner i förvaltningsrätten.

8. Foyen tar enda vinsten i komplex panträttstvist

Ett byggbolag går i konkurs under pågående fastighetsprojekt. Det ger upphov till ett flertal invecklade tvister, där flera banker och andra kreditgivares panter visar sig vara värdelösa. Efter att andra kreditgivare förlorat upprepade gånger blir Foyens klient den första som får behålla sin panträtt, efter en dom från tingsrätten.

9. Vändning i överrätt 1: får tillstånd att anlägga vindkraftpark

Efter att ha fått avslag i Mark- och miljödomstolen ger ett vindkraftsbolag Foyen uppdraget att agera ombud för överklagande och begäran om prövningstillstånd. Med Foyens biträde går målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen där bolaget får fullt bifall. Genom domen får bolaget tillstånd att anlägga en vindkraftpark i Lindesbergs kommun.

10. Vändning i överrätt 2: slipper betala dryga fem miljoner kronor

Säljarna av en fastighet blir i tingsrätten skyldiga att återbetala 5,1 miljoner kronor i prisavdrag. I hovrätten anlitar säljarna Foyen, som invänder att det skett rättegångsfel i tingsrätten. Hovrätten instämmer och skickar tillbaka målet dit för ny prövning.

11. Vändning i överrätt 3: privatperson slipper betala 6,7 miljoner kronor

Försäkringskassan kräver en privatperson på cirka 6,7 miljoner kronor och förvaltningsrätten fastställer beslutet. Med Foyens biträde upphäver kammarrätten förvaltningsrättens dom och befriar klienten helt från betalningsskyldighet.

Har du frågor om någon av tvisterna, kontakta advokat Dan Johansson

Vill du veta mer?  Läs mer om oss här

Liknande artiklar

Fler nyheter