Flera människor som passerar en bred asfalterad väg

Säkerhetsskyddad upphandling – uppdaterade vägledningar

I en tid då säkerhetsfrågor blir allt viktigare är det avgörande att ha tillgång till rätt och uppdaterad information om hur säkerhetsskyddade upphandlingar ska hanteras – våra jurister kommenterar Upphandlingsmyndighetens uppdaterade vägledning.

Publicerat: 6 maj, 2024

Det föreligger ett alltjämt oroligt omvärldsläge med försämrat säkerhetsläge i världen och inte minst i Europa vilket sätter fokus på frågan om säkerhetsskydd.

Det finns ett stort antal situationer där upphandlingsföremålet är så skyddsvärt att det kräver särskilda överväganden. Mot denna bakgrund har Upphandlingsmyndigheten nyligen publicerat en reviderad vägledning för säkerhetsskyddade upphandlingar, vilken ni hittar här. Upphandlingsmyndighetens nyhetsnotis med bakgrund till arbetet med den reviderade vägledningen hittar ni här. Syftet med revideringen är att anpassa vägledningen till gällande regelverk och de senaste förändringarna på området, samt att göra den mer ändamålsenlig och användbar för målgrupperna.

Vägledningen riktar sig till alla som kommer i kontakt med och involveras i säkerhetsskyddade upphandlingar. Den är relevant för framför allt upphandlare och inköpare, jurister, chefer och beslutsfattare, säkerhetsansvariga och leverantörer. De flesta avsnitten är främst riktade till upphandlande organisationer. Eftersom de ger en lättillgänglig förståelse för hur upphandlande organisationer ska hantera säkerhetsfrågor är avsnitten även relevanta för leverantörer som behöver förstå processen vid en säkerhetsskyddad upphandling för att kunna planera och beräkna pris och tidsåtgång för att utforma sitt anbud och i förlängningen utföra arbete.

Säkerhetsskyddslagstiftningen innebär att säkerhetsskyddade upphandlingar måste utformas och genomföras på ett särskilt sätt jämfört med andra upphandlingar. Därför är det viktigt att de som arbetar med upphandling har en grundläggande förståelse för säkerhetsskydd. Upphandlingsmyndighetens reviderade vägledning är en bra utgångspunkt för en grundläggande förståelse.

Våra jurister besitter spetskompetens inom området offentlig upphandling och säkerhetsskydd. De har arbetat med många säkerhetsskyddade upphandlingar och tillkommande hantering av offentlig upphandlade kontrakt av säkerhetsskyddade verksamheter. Vårt erfarna team av jurister kan tillhandahålla värdefull rådgivning och stöd till både upphandlande organisationer och leverantörer i samband med säkerhetsskyddade upphandlingar. Med djup kunskap gällande regelverk och praktisk erfarenhet av komplexa upphandlingar kan Foyen hjälpa klienter att navigera i den utmanande processen och säkerställa att upphandlingen genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Tveka inte att kontakta oss.

Liknande artiklar

Fler nyheter