Vinnare av Foyens uppsatsstipendier 2017

Vi är glada över att presentera årets vinnare av Foyens stipendium inom offentlig upphandling (LOU), entreprenadrätt och miljörätt. Vinnarna heter Elin Norbe, Kristin Eickhoff och Matilda Lindén.

Publicerat: 17 november, 2017

LOU

Vinnaren inom LOU heter Elin Norbe med uppsatsen ”Leverantörers möjlighet till skadestånd vid felaktigt avbrutna upphandlingar”.

Uppsatsen syftar till att klargöra rättsläget när det gäller möjligheten till upphandlingsrättsligt skadestånd vid felaktigt avbrutna upphandlingar. I detta syfte genomför Elin Norbe en undersökning om gällande rätt, ur en leverantörs perspektiv, är tillfredsställande eller om en förändring är önskvärd och lanserar med sin uppsats en välgenomtänkt, klarsynt och modig analys.

Elin har studerat och avlagt sin juristexamen vid Lunds universitet. Prisutdelningen kommer att ske på Upphandlingskonferensen 2017 på Waterfront i Stockholm den 24 november.

ENTREPRENAD

Vinnaren inom entreprenadrätt heter Kristin Eickhoff som har skrivit uppsatsen ”Fel i entreprenad enligt ABT 06 – Särskilt om betydelsen av beställarens befogade förväntan”.

Uppsatsen behandlar frågan om beställarens befogade förväntan på entreprenadens slutresultat ska ha någon betydelse vid felbedömningen av en ABT 06-entreprenad. Utifrån senare HD-praxis, bland annat Myresjödomen, 17 § 3 stycket köplagen och allmänna obligationsrättsliga principer, har Kristin Eickhoff pekat på intressanta och möjliga vägval för en praktiker inom entreprenadrätten att argumentera för att det är ett fel enligt ABT 06 om slutresultatet inte motsvarar beställarens befogade förväntningar.

Kristin har studerat och avlagt sin juristexamen vid Lunds universitet. Stipendiet tilldelas Kristin på Foyens nya kontor i Malmö under början av 2018.

MILJÖ

Vinnaren inom miljörätt heter Matilda Lindén och titeln på hennes uppsats är ”Environmental Damage in Armed Conflict – To What Extent Do the Remedies Available for Environmental Damage in Armed Conflict Reflect the Polluter Pays Principle? The Cases of the Jiyeh Power Station and the Niger Delta Conflict”.

I uppsatsen beskrivs förorenaren-betalar-principen utifrån teorier om miljörättvisa. Vinnaren har utsetts av Foyen i samråd med Charlotta Zetterberg, professor i miljörätt vid Juridiska Fakulteten på Uppsala universitet, utifrån bedömningen att Matilda Lindén bland annat visar goda insikter i ämnet genom att beskriva principens mångfacetterade betydelser och dimensioner.

Matilda har studerat och avlagt sin juristexamen vid Göteborgs universitet. Prisutdelningen äger rum i samband med arbetsmarknadsmässan GAIUS den 25 januari 2018 på Handelshögskolan i Göteborg.

 

Foyen delar årligen ut stipendier till studenter för bästa uppsats inom LOU, entreprenadrätt och miljörätt på 15 000 kr vardera. Vi vill med våra stipendier ge studenter som skrivit en uppsats inom något av dessa rättsområden en utbildningsmässig uppmuntran. Läs mer om våra stipendier här >>

 

För mer information kontakta:
Lisa Ceder, marknadsassistent på Foyen Advokatfirma
0729-74 35 04, lisa.ceder@foyen.se

Liknande artiklar

Fler nyheter