Vinnare av Foyens uppsatsstipendier 2017

Vi är glada över att presentera årets vinnare av Foyens stipendium inom offentlig upphandling (LOU), entreprenadrätt och miljörätt. Vinnarna heter Elin Norbe, Kristin Eickhoff och Matilda Lindén.

Publicerat: 17 november, 2017

LOU

Vinnaren inom LOU heter Elin Norbe med uppsatsen ”Leverantörers möjlighet till skadestånd vid felaktigt avbrutna upphandlingar”.

Uppsatsen syftar till att klargöra rättsläget när det gäller möjligheten till upphandlingsrättsligt skadestånd vid felaktigt avbrutna upphandlingar. I detta syfte genomför Elin Norbe en undersökning om gällande rätt, ur en leverantörs perspektiv, är tillfredsställande eller om en förändring är önskvärd och lanserar med sin uppsats en välgenomtänkt, klarsynt och modig analys.

Elin har studerat och avlagt sin juristexamen vid Lunds universitet. Prisutdelningen kommer att ske på Upphandlingskonferensen 2017 på Waterfront i Stockholm den 24 november.

ENTREPRENAD

Vinnaren inom entreprenadrätt heter Kristin Eickhoff som har skrivit uppsatsen ”Fel i entreprenad enligt ABT 06 – Särskilt om betydelsen av beställarens befogade förväntan”.

Uppsatsen behandlar frågan om beställarens befogade förväntan på entreprenadens slutresultat ska ha någon betydelse vid felbedömningen av en ABT 06-entreprenad. Utifrån senare HD-praxis, bland annat Myresjödomen, 17 § 3 stycket köplagen och allmänna obligationsrättsliga principer, har Kristin Eickhoff pekat på intressanta och möjliga vägval för en praktiker inom entreprenadrätten att argumentera för att det är ett fel enligt ABT 06 om slutresultatet inte motsvarar beställarens befogade förväntningar.

Kristin har studerat och avlagt sin juristexamen vid Lunds universitet. Stipendiet tilldelas Kristin på Foyens nya kontor i Malmö under början av 2018.

MILJÖ

Vinnaren inom miljörätt heter Matilda Lindén och titeln på hennes uppsats är ”Environmental Damage in Armed Conflict – To What Extent Do the Remedies Available for Environmental Damage in Armed Conflict Reflect the Polluter Pays Principle? The Cases of the Jiyeh Power Station and the Niger Delta Conflict”.

I uppsatsen beskrivs förorenaren-betalar-principen utifrån teorier om miljörättvisa. Vinnaren har utsetts av Foyen i samråd med Charlotta Zetterberg, professor i miljörätt vid Juridiska Fakulteten på Uppsala universitet, utifrån bedömningen att Matilda Lindén bland annat visar goda insikter i ämnet genom att beskriva principens mångfacetterade betydelser och dimensioner.

Matilda har studerat och avlagt sin juristexamen vid Göteborgs universitet. Prisutdelningen äger rum i samband med arbetsmarknadsmässan GAIUS den 25 januari 2018 på Handelshögskolan i Göteborg.

 

Foyen delar årligen ut stipendier till studenter för bästa uppsats inom LOU, entreprenadrätt och miljörätt på 15 000 kr vardera. Vi vill med våra stipendier ge studenter som skrivit en uppsats inom något av dessa rättsområden en utbildningsmässig uppmuntran. Läs mer om våra stipendier här >>

 

För mer information kontakta:
Lisa Ceder, marknadsassistent på Foyen Advokatfirma
0729-74 35 04, lisa.ceder@foyen.se

Liknande artiklar

Offentlig upphandling, Offentliga affärer2022.06.28

Hur skyddar man affärshemligheter i en offentlig upphandling?

Handlingar som inkommer till en svensk myndighet är allmänna. Om man lämnar anbud i en upphandling är alltså anbudet en allmän handling. Betyder det att konkurrenterna kan få reda på alla affärshemligheter? Så är det naturligtvis inte men var går egentligen gränsen mellan offentlighetsprincipen och skyddet för de enskildas affärshemligheter och hur gör man för att skydda sina affärshemligheter när man deltar i en offentlig upphandling?

Mark och miljö, Miljö2022.06.27

Artskyddsförordningen ändras: Begränsning av störningsförbudet i fågeldirektivet införlivas i artskyddsförordningen

Regeringen har den 16 juni 2022 utfärdat förordning om ändring i artskyddsförordningen (2007:845). Ändringen tar utgångspunkt från tidigare debatter om möjligheterna till att bedriva skogsbruk i Sverige utifrån Skogsstyrelsens striktare tolkning av domstolspraxis och syftar till att skapa ett tydligare regelverk. Våra jurister och experter på miljörätt Pia Pehrson och Jenni Ståhl sammanfattar ändringen som kommer att påverka såväl energiproduktion som vindkraft, infrastruktur, gruvdrift, bostadsbyggande, industriverksamhet och skogsbruk m.m.

Offentliga affärer2022.06.18

Nu är det dags igen – den 1 juli får vi ännu fler nya upphandlingsregler

1 februari 2022 fick vi nya regler för upphandlingar utanför det direktivstyrda området, dvs. upphandlingar under de så kallade tröskelvärdena och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster eller B-tjänster (däribland advokattjänster). Den 1 juli 2022 kommer vi nu att få nya regler avseende överprövningar. Advokat Ann Garmland berättar här i korthet vad de nya reglerna innebär.

Fler nyheter