Foyen nominerad till Årets Advokatbyrå 2017

Foyen är nominerad till Årets Advokatbyrå 2017 bland 21 deltagande advokatbyråer. Undersökningen genomförs av Regi och är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik.

Publicerat: 17 november, 2017

Studien genomförs i år för 10:onde året i rad och omfattar bland annat styrkor och svagheter hos advokatbyråerna, image och position på marknaden samt vad som är avgörande vid val av advokatbyrå. Totalt sett har 1 250 intervjuer genomförts med köpare av affärsjuridik.

Årets vinnare koras den 30 november på Berns i Stockholm. Läs mer om undersökningen och de nominerade advokatbyråer här >>

Liknande artiklar

Entreprenad2024.05.20

AI-samordnade tidplaner och framtidens ändringshantering i entreprenad

Tidsförlängning, hinder och rubbning. Det är frågor som kan få vilken entreprenad som helst att skaka i grundvalarna. Tid, och med det pengar, kan tyckas rinna som sand mellan fingrarna och varje uppdaterad tidplan blir passé redan innan nästa byggmöte hunnit hållas. Under puttrar frågan om vem som äger eventuell luft i tidplanen.

Byggkranar framför en blå himmel
Entreprenad2024.05.13

Konkurrensverket utmanar hela byggbranschen

Den 3 maj publicerade Konkurrensverket ett utkast till ställningstagande i en rättsfråga som då och då diskuterats, frågan om de hävdvunna reglerna om ÄTA-arbeten i våra standardavtal AB 04 och ABT 06 kan tillämpas fritt som tidigare eller om förbudet mot väsentliga ändringar i LOU sätter käppar i hjulen. I sitt ställningstagande sätter Konkurrensverket oväntat ned foten och det rejält.

Entreprenad2024.05.10

Från slutbesiktning till realtidsbesiktning – nollvision inom entreprenad

Noll fel vid slutbesiktning kan framstå som en svåruppnåelig vision. Samtidigt kommer man inte ifrån att ett besiktningsförfarande där entreprenadens avtalsenlighet bedöms efter att arbetet utförts skapar stora osäkerheter för såväl entreprenörer som beställare. Glappet mellan avsett och faktiskt utförande kan vara svårt att såväl identifiera som rätta till i efterhand. Om fel istället upptäcks och avhjälps löpande under arbetets gång finns uppenbarliga kvalitets- och kostnadsvinster att hämta.

Fler nyheter