Aktuellt

Arbetsmiljö, Covid-192021.09.01

Mot nya, flexiblare tider

Foyens VD Maria Wallenborg Ekdahl intervjuas av tidningen Advokaten om hur Foyen påverkats av pandemin och vilka lärdomar vi tar med oss för Foyens framtida arbete.

Covid-19, Gruvor2020.12.22

Förslag om förlängning av undersökningstillstånd i minerallagen – missar målet men är ett steg i rätt riktning

Den 17 december 2020 publicerades prop. 2020/21:67 ”Undersökningstillstånd” med förslag om ändringar i minerallagen (1991:45) med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och dess påverkan på gruvnäringen. I propositionen föreslås ändringar som innebär ytterligare möjligheter till förlängning av undersökningstillstånd utöver de ändringar som trädde i kraft den 1 juli 2020. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Covid-19, Entreprenad, Tvistlösning2020.06.11

En entreprenörs rätt till tidsförlängning under en epidemi

Utbrottet av Covid-19 i Sverige kan ge allvarliga effekter på pågående entreprenader och innebära hinder för entreprenörer att färdigställa kontraktsarbeten inom kontraktstider. Det är därför viktigt att känna till vad som gäller för rätten till tidsförlängning och när beställaren har skyldighet att ersätta entreprenören för hindret.

Covid-19, Offentliga affärer2020.06.10

Den offentliga upphandlingen – ett understöd för byggbranschen i svåra tider?

I dessa utmanande tider för byggbranschen uppkommer ett antal frågeställningar kopplade till den offentliga upphandlingen? Kan beställare till exempel föra direkttilldelningar utan föregående annonsering med hänvisning till den pågående Coronakrisen eller medge förskott till nödlidande entreprenörer?

Covid-19, Energi och innovation, Gruvor, Mark och miljö, Plan- och bygglovsfrågor2020.05.13

I coronakrisens spår – förläng tillståndstider för att rädda delar av näringslivet

Vi lever i en osäker tid som påverkar människors hälsa och även sätter nya ramar för den svenska och globala ekonomin. Vissa särskilt utsatta sektorer drabbas nu av stora utmaningar och pandemin skapar även juridiska problem som vi inte ställts inför tidigare. Parallellt med den här nya verkligheten så befinner vi oss i ett läge där Sverige har fortsatt krångliga och långsamma tillståndsprocesser. Situationen är dessvärre alarmerande med bromsad mineralutvinning, hinder för utveckling av vindkraft och annan förnybar energi, samt långsammare byggtakt.   

Covid-19, Energi och innovation, Mark och miljö2020.04.30

Förlängd igångsättningstid i ljuset av Covid-19?

- Nytt rättsfall ger viss klarhet avseende miljötillstånd för vindkraft

Covid-19, Fastighet2020.04.29

Statligt stöd till hyresvärdar som beviljar hyresrabatt till hyresgäster i utsatta branscher

Covid-19, Fastighet, Offentliga affärer2020.04.26

Statsstödsfrågor och frågor om kommunala stödåtgärder under Covid-19-krisen

Reglerna om statsstöd gäller även i den svåra situation som Covid-19 har medfört för näringslivet. Detta innebär att statsstöd är förbjudet, såvida inte EU-kommissionen har godkänt det. Tillfälliga statsstödsregler har dock införts som ger vissa utökade möjligheter för staten, kommuner och regioner att stödja företag i den pågående krisen. Samtidigt måste även kommunallagens regler om förbud mot stöd till enskilda näringsidkare fortsatt iakttas av kommuner och regioner.

Covid-19, Offentliga affärer2020.04.06

Hur påverkas upphandlande myndigheter av covid-19?

Hur ska en upphandlande myndighet snabbt kunna säkra tillgång till livsnödvändiga varor och tjänster och samtidigt upprätthålla samhällsviktiga funktioner i pågående covid-19-kris? Våra medarbetare Christoffer Löfquist och Johanna Hellström ger här en sammanfattning av den vägledning för upphandlande myndigheter som EU-kommissionen nyligen publicerade.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.