Aktuellt

Covid-19, Gruvor2020.12.22

Förslag om förlängning av undersökningstillstånd i minerallagen – missar målet men är ett steg i rätt riktning

Den 17 december 2020 publicerades prop. 2020/21:67 ”Undersökningstillstånd” med förslag om ändringar i minerallagen (1991:45) med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och dess påverkan på gruvnäringen. I propositionen föreslås ändringar som innebär ytterligare möjligheter till förlängning av undersökningstillstånd utöver de ändringar som trädde i kraft den 1 juli 2020. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Covid-19, Entreprenad, Tvistlösning2020.06.11

En entreprenörs rätt till tidsförlängning under en epidemi

Utbrottet av Covid-19 i Sverige kan ge allvarliga effekter på pågående entreprenader och innebära hinder för entreprenörer att färdigställa kontraktsarbeten inom kontraktstider. Det är därför viktigt att känna till vad som gäller för rätten till tidsförlängning och när beställaren har skyldighet att ersätta entreprenören för hindret.

Covid-19, Offentliga affärer2020.06.10

Den offentliga upphandlingen – ett understöd för byggbranschen i svåra tider?

I dessa utmanande tider för byggbranschen uppkommer ett antal frågeställningar kopplade till den offentliga upphandlingen? Kan beställare till exempel föra direkttilldelningar utan föregående annonsering med hänvisning till den pågående Coronakrisen eller medge förskott till nödlidande entreprenörer?

Covid-19, Energi och innovation, Gruvor, Mark och miljö, Plan- och bygglovsfrågor2020.05.13

I coronakrisens spår – förläng tillståndstider för att rädda delar av näringslivet

Vi lever i en osäker tid som påverkar människors hälsa och även sätter nya ramar för den svenska och globala ekonomin. Vissa särskilt utsatta sektorer drabbas nu av stora utmaningar och pandemin skapar även juridiska problem som vi inte ställts inför tidigare. Parallellt med den här nya verkligheten så befinner vi oss i ett läge där Sverige har fortsatt krångliga och långsamma tillståndsprocesser. Situationen är dessvärre alarmerande med bromsad mineralutvinning, hinder för utveckling av vindkraft och annan förnybar energi, samt långsammare byggtakt.   

Covid-19, Offentliga affärer2020.04.06

Hur påverkas upphandlande myndigheter av covid-19?

Hur ska en upphandlande myndighet snabbt kunna säkra tillgång till livsnödvändiga varor och tjänster och samtidigt upprätthålla samhällsviktiga funktioner i pågående covid-19-kris? Våra medarbetare Christoffer Löfquist och Johanna Hellström ger här en sammanfattning av den vägledning för upphandlande myndigheter som EU-kommissionen nyligen publicerade.

Affärsjuridik, Covid-192020.03.19

Force majeure på grund av Covid-19/Corona?

Det nya Coronaviruset klassas sedan 11 mars i år som en pandemi av WHO (en epidemi som innebär kontinuerlig spridning över flera kontinenter utgör en pandemi) och påverkar i högsta grad allas våra liv och vardag. Corona, eller snarare de ofta mycket ingripande åtgärderna för att hindra dess spridning, har också redan gjort stora avtryck i affärslivet. Vi har fått flera frågor på temat om den uppkomna situationen kan utgöra grund för ansvarsfrihet, helt eller delvis, när en avtalspart inte kan fullfölja sina avtalade åtaganden. Sådant ursäktligt avtalsbrott benämns ofta ”force majeure”.

Covid-19, Entreprenad, Tvistlösning2020.03.17

Angående Covid-19 och byggentreprenader

Nedan följer en kortare orientering rörande Covid-19/Coronaviruset och konsekvenser av detta för entreprenader för vilka AB 04 eller ABT 06 gäller. Då informationen är någorlunda allmänt hållen, bör den uppfattas som just en orientering. Bedömningen för enskilda entreprenader är alltid beroende på förhållandena i det enskilda fallet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.