Aktuellt

Arbetsmiljö2021.05.04

Foyen satsar på lagarbete i NK-huset

Mitt i coronapandemins diskussioner om mer distansarbete satsar advokatfirman Foyen på ett nytt kontor med större ytor i ett av stadens bästa lägen. Advokatfirman flyttar in högst upp i NK-huset i Stockholm, med utsikt över Kungsträdgården.

Arbetsmiljö2021.02.25

När systematiskt tänkande kan bidra till arbetsmiljön

Vi spenderar en stor del av vårt dagliga liv på jobbet. Med detta i åtanke är det inte konstigt att frågan ”Hur har du det på jobbet?” uppstår med jämna mellanrum. Det är en enkel fråga, men den väcker tankar kring många separata faktorer som måste beaktas och som påverkar arbetsmiljön och i slutändan de anställda. Som arbetsgivare är det viktigt att inse att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte bara är ett rättsligt krav, utan en försäkring för att hålla arbetsplatsen tickande och produktiv.

Arbetsmiljö2021.02.24

Baskunskaper om BAS – hur utser man en byggarbetsmiljösamordnare och vad ska denna göra?

Generellt kan sägas att det är arbetsgivaren som har ett huvudansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen och för de som utför arbete där. Men det finns en speciell konstruktion när det gäller byggherrens ansvar för byggarbetsplatsen. Dessa regler är delvis egen svensk konstruktion, men kommer även från EU och då framförallt särskilda regler för samordning av arbetsmiljön, hämtade från EU:s byggplatsdirektiv 92/57/EEG om införande av minimikrav för säkerhet och hälsa på tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser.

Affärsjuridik, Arbetsmiljö2020.07.09

Högsta domstolen klargör var gränsen går för kommuners skadeståndsskyldighet vid kränkande behandling av elever i skolan – eller?

Den 3 juli 2020 kom Högsta domstolens dom i det uppmärksammade skadeståndsmålet mot Lidköpings kommun angående kräkning av en elev. Högsta domstolen har nu kommit fram till att det inte var en kränkning i skollagens mening att en idrottslärare tog ett grepp om en elevs nacke för att lyfta eleven ur en soffa. Kommunen var därför inte skadeståndsskyldig. Många kommuner har hoppats på ett slutligt klargörande av vad lärare får och inte får göra i form av fysiska ingripanden mot elever. Men vilken vägledning ger egentligen avgörandet?

Affärsjuridik, Arbetsmiljö, Fastighet2020.06.16

Foyen har framgångsrikt biträtt klient i Högsta domstolen

Advokat och delägare Jonas Nilsson och biträdande jurist Johanna Lenell har framgångsrikt biträtt en av Foyens klienter i Högsta domstolen. Dom meddelades idag tisdagen den 16 juni.

Arbetsmiljö2020.04.09

Självklart kan det vara en arbetsskada när du biter sönder din tand – eller?

Affärsjuridik, Arbetsmiljö, Covid-192020.03.18

Regeringen inför krispaket för att rädda företag och anställda med anledning av Coronaviruset

Arbetsmiljö, Energi och innovation2020.02.13

Leverantör av vindkraftverk anses som skyddsansvarig enligt Arbetsmiljölagen

I en nyligen meddelad dom från Kammarrätten i Stockholm utpekas Vestas Northern Europe AB såsom skyddsansvarig trots att Bolaget inte varit tillverkare av de vindkraftverk som Arbetsmiljöverket funnit inneha vissa brister. Arbetsmiljöverkets beslut om försäljningsförbud och återkallelse av vindkraftverken från marknaden mot Bolaget anses därför riktat mot rätt adressat. Även vitet om 1,5 miljoner kr per vindkraftverk bedöms skäligt.

Arbetsmiljö, Offentliga affärer2020.02.03

Offentliganställda med bisysslor – en fråga att ta på allvar

I förarbetena till lagen (1994:260) om offentlig anställning (”LOA”) definieras begreppet bisyssla som ”varje syssla eller verksamhet som en arbetstagare har vid sidan av sin anställning och som inte hör till privatlivet.” För alla aktörer som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter gäller beträffande bisysslor vad som stadgas i regeringsformen om att de i sin förvaltning ska beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.