Aktuellt

Affärsjuridik2022.05.16

Foyen biträder Nordic LEVEL Group AB (publ), noterat på First North Growth Market, i förvärv av säkerhetsbolag

Affärsjuridik2022.05.04

Foyen biträder Hill & Smith Holdings Plc (”Hill & Smith”) i avyttring av svensk uthyrnings- och entreprenadverksamhet

Foyen har agerat rådgivare åt brittiska infrastruktur-koncernen Hill & Smith i samband med dess försäljning av den svenska verksamheten avseende uthyrning, flaggvakttjänster och utbildning inom väg- och trafik.

Byggarbetsplats med byggkranar i skymning
Affärsjuridik, Entreprenad2022.03.18

Hur påverkas svenska entreprenader av kriget i Ukraina?

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina kan entreprenörer i förekommande fall ha möjlighet att under pågående projekt begära tidsförlängning av kontraktstiden och att avtalat pris för entreprenaden ska ändras med hänsyn till kostnadsändringar. Foyens entreprenadjurister Eva Westberg Persson och Ragnar Morin sammanfattar vad som gäller för beställare och entreprenörer enligt de allmänna bestämmelserna AB 04 och ABT 06.

Symbol som visar att det finns en oläst faktura
Affärsjuridik, Energi och innovation2022.02.10

Fakturabedrägeri – så skyddar ni er

Både privatpersoner och företag utsätts dagligen för försök till bedrägeri. Ett av de allra vanligaste bedrägeribrotten mot företagare är fakturabedrägeri. I denna artikel uppmärksammar vi hur de kan gå till, vad man ska göra om man utsatts för ett bedrägeriförsök och hur man kan arbeta förebyggande.

Affärsjuridik, Energi och innovation2021.12.09

Foyen biträder Skånska Energi vid försäljning av vattenkraftsverksamhet

Foyen har biträtt Skånska Energi AB vid försäljningen av koncernens vattenkraftsbolag till Energy Machines A/S. Verksamheten omfattar åtta vattenkraftverk i fyra olika vattendrag i södra Sverige med en årlig produktion om ca 30 GWh.

Affärsjuridik2021.12.02

Foyen biträder Hörby kommun och HIFAB vid försäljning av fastigheter till Atos Medical AB

Foyen har biträtt Hörby kommun och Hörby Kommuns Industrifastighetsaktiebolag (HIFAB) vid försäljning av industrifastigheter och markområden till medicinteknikbolaget Atos Medical AB.

Affärsjuridik, Entreprenad, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor2021.11.09

Vi bjuder på kunskap i advent

Med start fredag den 26 november bjuder vi på kunskap varje fredagsmorgon i advent i form av webinarier mellan klockan 8.30-9.15.

Affärsjuridik2021.03.26

Konsulters rådgivaransvar

Under vår livstid kommer de flesta av oss att ställas inför situationer där vi behöver be om råd från experter av olika slag, exempelvis vid fastighetsvärdering eller ekonomisk rådgivning. Men vad händer om en rådgivare påstås ha lämnat felaktiga eller dåliga råd som förvärrat ens situation? Tomas Rudenstam och Fanny Johansson vägleder oss genom konsultens rådgivaransvar med koppling till två domar från Högsta domstolen.

Affärsjuridik2021.02.25

Vikten av att följa reglerna även i mindre bolag

I mindre bolag är informella beslutsvägar inte helt ovanligt och de beslut som fattas dokumenteras inte alltid. Det är kanske inte ett problem till vardags, men kan få faktiska negativa konsekvenser både för bolaget och dess ägare. Vilka formaliakrav behöver då ett mindre bolag följa? Våra advokater Sara Malmgren och Yasmine Shoaie-nia ger här konkreta råd om hur man med hjälp av formalia kan påverka bolagets värde.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.