Energi och innovation

Foyen har lång och omfattande erfarenhet av energibranschen och andra innovationsintensiva branscher. Vi arbetar med särskilt fokus mot företagsförvärv, kommersiella avtal och annan branschrelaterad juridik i engagerade team med några av branschens mest erfarna jurister.

Energi och innovation

  • Energibranschen

  • Många företag är inne i en teknisk transformation av historiska proportioner och det görs omfattande investeringar i gröna energikällor, energieffektiv infrastruktur och fossilfri teknologi. Detta skapar i sin tur ett stort behov av kvalificerat juridiskt biträde i form av såväl transaktionsrådgivning som rådgivning avseende regulatoriska frågor och kommersiella avtal.

   Vår kompetens spänner över hela värdekedjan från energiproduktion till distribution och försäljning, innefattande såväl fullt konkurrensutsatt energihandel som koncessionspliktig nätverksamhet.

   Foyen har mångårig erfarenhet av att biträda svenska och internationella investerare, energiföretag, handelshus, myndigheter och kommuner i regulatoriska frågor, bolagsstyrningsärenden, kommersiella avtal och transaktioner, samt allmänna affärsjuridiska frågor som uppstår i den löpande verksamheten.

   ”Foyen has exceptional strength into the energy industry as they both understand the legal issues at hand and also have very good market insight and understanding.”

   Legal 500, 2021

  • Transaktioner

  • Vi biträder i alla typer av företagsöverlåtelser, riskkapitalinvesteringar, omstruktureringar, ägarförändringar och incitamentsprogram.

   Genom våra strukturerade processer, där vi kombinerar vår juridiska spetskompetens med smart teknik och moderna verktyg, kan vi säkra kvalitet och leveransprecision i förvärvsprocessen samtidigt som vi minskar risker och kostnaderna.

   Vi har ett särskilt fokus på energibranschen, men våra medarbetare har mångårig erfarenhet av att arbeta i alla typer av transaktioner, inom en rad olika branscher, såväl inom Sverige som internationellt.

  • Startups

  • Sverige ses av många som ett av världens mest startupvänliga land, där innovativa och snabbväxande företag anses vara nyckeln till nya jobb och bibehållen välfärd.

   På Foyen har vi mångårig erfarenhet av att arbeta med startup- och tillväxtbolag och känner väl till de utmaningar dessa bolag ställs inför, både vad gäller finansiering och att utveckla sina affärsidéer. Vi engagerar oss djupt i att hjälpa målmedvetna entreprenörer att utveckla sina idéer.

   Vi biträder i alla former av riskkapitalinvesteringar och ägarstyrningsfrågor, innefattande investeringsavtal, aktieägaravtal och bolagsrättsliga frågor, och har erfarenhet av att arbeta från både investerar- och grundarperspektivet. Vi hjälper även till med operationella frågor hänförliga till bolagens verksamhet, såsom hantering av sekretessavtal, arbetsrättsliga frågor, IT-rätt och immaterialrätt.

  • Innovation och ny teknik

  • Digitaliseringen erbjuder fantastiska möjligheter, med nya uppfinningar som ständigt förbättrar utbudet inom allt från underhållning till offentlig service. Vi har goda erfarenheter inom området och hjälper dig navigera rätt bland licenser och avtal.

   Vårt team har en lång erfarenhet från att jobba med alla typer av innovativa och högteknologiska bolag och vi biträder våra klienter vid olika slags digitaliseringsprojekt, vägleder i regulatoriska frågor, förhandlar fram avtal, uppträder som ombud i IT-relaterade tvister med mera. Vi har särskild erfarenhet av IT-infrastruktur, joint ventures, utvecklings- och samarbetsavtal, sourcing-avtal, licensrättigheter och e-handel, och bistår även med granskning och rådgivning avseende hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

   Bland våra klienter finns allt ifrån startups till etablerade leverantörer. Företag som utvecklar den nya generationens teknik, oavsett om det är interaktiva molntjänster, tjänster inom smart energi, mobila betalningar eller annat, kan hos oss få hjälp av medarbetare med en unik förståelse för affär, juridik och teknik.

   ”The individuals we work with have a very good understanding of our company and our industry, that is hard to find from other providers since we’re in quite a niche part of the IT industry.”

   Legal 500, 2021

  • Bolagsrätt och kommersiella avtal

  • Bolagsrätten är branschöverskridande och innefattar allt från nyetableringar, omstruktureringar av verksamheter och koncerner, emissioner, bolagsstämmor, bolagsstyrning, bildande av joint ventures och upprättande av olika typer av samarbetsavtal. Vi hjälper våra klienter med alla typer av bolagsrättsliga ärenden.

   En annan viktig del av vår verksamhet består i att hjälpa våra kunder med att granska upprätta och förhandla viktiga kommersiella avtal. Vi har erfarenhet från alla typer av avtal, från licensiering av immateriella rättigheter till filmproduktion till traditionella återförsäljar- och leverantörsavtal.

Relevant innehåll

Elnät och blå himmel
Energi och innovation2022.09.06

Renodling av elnätsverksamhet

Sedan den 1 juli 2022 får elnätsföretag inte längre bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet. Det tidigare kravet på juridisk åtskillnad mellan elnät och annan verksamhet har därmed skärpts ytterligare genom en ändring av ellagen. Andreas Lindström och Ingeborg Forkman vid Foyen – Sveriges största nischbyrå inom energiområdet – ger här en sammanfattning av vad lagändringen faktiskt innebär och hur den kan hanteras.

Havsbaserade vindkraftverk
Energi och innovation, Mark och miljö, Miljö2022.06.16

SGU kräver mer resurser för tillståndsprövningar

Antalet ansökningar för att undersöka kontinentalsockeln i syfte att bygga havsbaserad vindkraft har ökat kraftigt. För att klara utmaningen har myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) begärt högre anslag men regeringen duckar. Foyens advokat och delägare Pia Pehrson hjälper vindaktörer med tillståndsfrågor och intervjuas av Second opinion.

Havsbaserade vindkraftverk
Energi och innovation, Mark och miljö, Miljö2022.04.06

Snabbare handläggning av havsbaserade vindkraftsprojekt?

För att möta behovet av ökad elproduktion från förnybara energikällor lade regeringen den 21 mars 2022 fram ett förslag på ändringar i kontinentalsockelförordningen vilket syftar till att förenkla ansökningsprocessen för havsbaserade vindkraftsprojekt. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och är nu ute på remiss. Våra miljöjurister Pia Pehrson, Johanna Lenell och Ingeborg Forkman redogör för ändringarna och deras konsekvenser.