Johan Bogren

Advokat / Specialist

Johan Bogren arbetade som advokat från 2002 – 2008 med huvudsaklig inriktning mot bolagsrätt, företagsförvärv och allmän affärsjuridik. Under åren 2008 – 2018 arbetade han som bolagsjurist på E.ON varefter verksamheten alltmera att fokusera på energi- och entreprenadrättsliga frågeställningar. Han har tagit fram och förhandlat ett stort antal avtal rörande uppförandet större kraftvärmeverk, turbinkontrakt, gastankstationer och biogasproduktionsanläggningar.

Johan har även varit involverad i flera joint venture och samarbetsavtal på energiområdet. Härutöver har han betydande erfarenhet och kunskap rörande regulatoriska frågeställningar på energiområdet, såväl vad gäller el- som gasnät. Han har även mycket god kunskap om fjärrvärmenät, fjärrvärmeproduktion och vindkraft liksom beträffande biogasbranschen.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Lunds universitet, 1996)
  • Juristexamen (Edinburgh University, 1998)
  • Studier i amerikansk civilrätt (Academy of American and International Law, Dallas, 2005)
    • Engelska

Rekommenderad, Legal 500*, Energi, 2023, 2022.

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.