Johan Bogren

Advokat

Johan Bogren arbetade som advokat från 2002 – 2008 med huvudsaklig inriktning mot bolagsrätt, företagsförvärv och allmän affärsjuridik. Under 2008 – 2018 arbetade han som bolagsjurist på E.ON varefter verksamheten alltmera att fokusera på energi- och entreprenadrättsliga frågeställningar. Han har tagit fram och förhandlat ett stort antal avtal rörande uppförandet större kraftvärmeverk, turbinkontrakt, gastankstationer och biogasproduktionsanläggningar.

Johan har även varit involverar i flera joint venture och samarbetsavtal på energiområdet. Härutöver har han betydande erfarenhet och kunskap rörande regulatoriska frågeställningar på energiområdet, såväl vad gäller el- som gasnät. Han har även mycket god kunskap om fjärrvärmenät och fjärrvärmeproduktion liksom beträffande biogasbranschen.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Lunds universitet, 1996)
  • Juristexamen (Edinburgh University, 1998)
  • Studier i amerikansk civilrätt (Academy of American and International Law, Dallas, 2005)
  • Engelska