Jonas Conradsson

Partner, Advokat

Jonas Conradsson är verksam som advokat vid Foyen Advokatfirma sedan 2017 med huvudsaklig inriktning mot M&A och private equity. Han har bred erfarenhet av svenska och internationella förvärv, finansiering, investeringar samt transaktioner inom en rad olika områden och verksamheter, men med ett särskilt fokus mot energibranschen och andra innovationsintensiva och teknikrelaterade verksamheter. Jonas verksamhet omfattar även kommersiella avtal, bolagsrätt och IT.

Jonas har även drivit ett stort antal projekt och förhandlat fram och genomfört många projektavtal, samarbetsavtal m.m. med såväl privata som offentliga parter.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2002)
    • Engelska
    • Spanska

Rekommenderad, Legal 500*, Energi, 2024
Rekommenderad, Legal 500*, Commercial, corporate and M&A, 2023, 2022, 2021

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.