Profilbild på Helena Olsson

Helena Olsson

Biträdande jurist

Verksam som biträdande jurist vid Foyen advokatfirma sedan 2022. Har dessförinnan
arbetat flera år som jurist och handläggare inom kommunal och statlig verksamhet samt
genomfört notarietjänstgöring vid Kalmar tingsrätt.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk

  • Juristexamen (Örebros universitet, 2016)
  • Engelska