Mathias Kågell-Landgren

Biträdande jurist

Mathias Kågell-Landgren är verksam som biträdande jurist på Foyen sedan 2021. Mathias har djupgående kunskaper om förmögenhetsrättsliga frågor för offentliga aktörer. Han biträder regelbundet myndigheter, kommuner och kommunala bolag.

Mathias har en bakgrund som kommun- och bolagsjurist och anlitas regelbundet som rådgivare i komplexa affärssituationer mellan offentliga sektor och privat näringsliv. Det avser processer i allmän domstol, rådgivning vid införande av IT-projekt, genomförande av känsliga internutredningar och utomrättsliga förhandlingar vid tvister.

Härutöver har Mathias en djupgående kunskap om organisatoriska frågeställningar i tvärsnittet mellan det politiska arbetet och det bolagsrättsliga regelverket. Mathias är också en uppskattad föreläsare och håller regelbundet kurser.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2016)
  • Engelska
  • Isländska