Mathias Kågell-Landgren

Biträdande jurist

Mathias Kågell-Landgren är verksam som biträdande jurist på Foyen sedan 2021. Mathias arbetar framförallt inom affärsområdena Offentliga affärer och Energi och innovation. Han biträder regelbundet kommuner och kommunala bolag i bland annat upphandlings- och avtalsfrågor.

Mathias har en bakgrund som kommun- och bolagsjurist och är en uppskattad rådgivare i affärer mellan offentlig sektor och privat näringsliv. Utöver det har Mathias kunskaper om organisatoriska frågeställningar i tvärsnittet mellan det politiska arbetet och det aktiebolagsrättsliga regelverket.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2016)
    • Engelska
    • Isländska