Ingeborg Forkman

Biträdande jurist

Ingeborg Forkman är verksam som biträdande jurist vid Foyen Advokatfirma sedan 2021, efter att ha avlagt sin juristexamen vid Lunds universitet.

Ingeborg arbetar främst med frågor inom advokatfirmans affärsområden entreprenad, mark och miljö samt energi och innovation.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2021)
  • Jur. masterexamen i europeisk handelsrätt (Lunds universitet, 2017)
    • Engelska