Mikael Westin

Advokat

Mikael Westin är verksam som vid Foyen Advokatfirma sedan 2004 och specialiserad inom miljörätt. Hans arbete omfattar juridiska processer, tillstånds- och koncessionsansökningar, samråd med myndigheter och enskilda, avtalsförhandlingar med sakägare samt att företräda klienten inför domstol och myndigheter. Mikael har mycket stor erfarenhet av tillståndsprövningar och tillståndsprocesser inom energiområdet och infrastrukturområdet för såväl privata som offentliga huvudmän. Inom vattenrätten har han mer än trettio års av tillståndsprocesser. Vidare har han bred erfarenhet av en mängd olika förhandlingssituationer och deltar även i due diligence-processer.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Uppsala universitet, 1983)
  • Engelska

Rekommenderad, Legal 500*, Miljö, 2021.

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.