Pia Pehrson

Delägare, Advokat

Pia Pehrson ansvarar för juridiska processer, tillstånds- och koncessionsansökningar, samråd med myndigheter och enskilda, avtalsförhandlingar samt företräder klienten inför domstol och myndigheter. Hon deltar i Due Diligence och håller kurser i miljöjuridik, plan- och bygglagstiftning samt arbetsmiljöjuridik.

Pia har arbetat på Foyen sedan år 2004 inom verksamhetsområdena miljörätt, speciell fastighetsrätt inklusive plan- och byggrätt, energijuridik, exploateringsjuridik och arbetsmiljörätt. Pia har varit verksam som advokat sedan år 2006 och har tidigare arbetat som notarie och beredningsjurist på fastighetsdomstolen vid Malmö tingsrätt och såsom miljöjurist inom Vattenfallkoncernen. Hon har bred erfarenhet av energiprojekt, gruvor, infrastruktur och industriprojekt. Pia är en aktiv skribent avseende rättsutvecklingen såväl för nyhetsmedia som för branschpress

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Publikationer
Ranking
  • Juristexamen (Uppsala universitet, 1999)
    • Bulgariska
    • Engelska
    • Finska
    • Tyska

Getting the Deal Through – Mining, 2021-2016.
Pia Pehrson har i samarbete med advokat Peter Dyer författat avsnittet avseende den svenska gruvbranschen.

Leading Individual, Legal 500*, Energi, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 och 2017.
Rekommenderad, Legal 500*, Miljö, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 och 2017.

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300.000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.