Johanna Lenell

Advokat

Johanna Lenell är verksam som advokat vid Foyen Advokatfirma sedan 2017 och arbetar med miljörätt, fastighetsrätt och energijuridik. Hon är ombud och rådgivare till bland annat bolag, statliga affärsverk, kommuner och kommunala bolag.

Vid Foyen Advokatfirma arbetar Johanna med juridiska processer, tillstånds- och koncessionsansökningar samt företräder klienten inför domstol och myndigheter. Johanna har även erfarenhet av avtalsförhandlingar och tvistlösning.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Göteborgs universitet, 2015)
  • Engelska