Johanna Lenell

Biträdande jurist

Johanna Lenell är verksam som biträdande jurist vid Foyen Advokatfirma sedan 2017 med inriktning på affärsjuridik, offentlig upphandling, fastighetsrätt och immaterialrätt.

Johanna arbetar med juridiska processer med huvudfokus på tvistlösning. Johanna arbetar även med avtalsförhandlingar samt löpande juridisk rådgivning och företräder klienter inför domstol och myndigheter.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Göteborgs universitet, 2015)
  • Engelska