Johanna Lenell

Biträdande jurist

Johanna Lenell är verksam som biträdande jurist vid Foyen Advokatfirma sedan 2017 med inriktning på mark- och miljörätt.

Johanna har även erfarenhet av avtalsförhandlingar och tvistlösning.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Göteborgs universitet, 2015)
  • Engelska