Helena Strömbeck

Delägare, Advokat

Helena är verksam som advokat och delägare på Foyen Advokatfirma sedan 2023 och arbetar huvudsakligen med entreprenadrättsliga och fastighetsrelaterade frågor. Helena har även omfattande erfarenhet av övrig affärsjuridisk rådgivning såsom kommersiella avtal, bolagsrättsliga frågor och offentlig upphandling.

Helena ger framför allt löpande rådgivning i entreprenadrättsliga frågeställningar för genom hela projektet, från upphandling, anbud och kontraktsförhandlingar till genomförande och avslut. Utöver arbetet som rådgivare och partsombud anlitas Helena även frekvent som föreläsare och kursledare inom entreprenad- och fastighetsrätt.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Lunds universitet, 1999)

 

    • Engelska
    • Tyska