Madeleine Jönsson

Delägare, Advokat

Madeleine Jönsson har varit verksam på advokatbyrå och i domstol sedan 2013. Hon är specialiserad på fastighetstransaktioner och kommersiell hyresrätt och har även stor erfarenhet av allmän fastighetsrätt samt bolags- och avtalsrättsliga frågor.

Madeleine biträder löpande såväl svenska som internationella fastighetsbolag samt offentliga aktörer i fastighetstransaktioner och utvecklingsprojekt, innefattande bland annat försäljningar och förvärv av flertalet prestigefulla kommersiella fastigheter.

Madeleine håller även kurser inom områdena fastighetstransaktion och hyresrätt.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Uppsala universitet, 2013)
  • Juridikstudier (Université Nancy 2, Frankrike, 2010)
    • Engelska