Madeleine Jönsson

Partner, Advokat

Madeleine Jönsson har varit verksam på advokatbyrå och i domstol sedan 2013. Hon är specialiserad på fastighetstransaktioner och kommersiell hyresrätt och har även stor erfarenhet av allmän fastighetsrätt samt bolags- och avtalsrättsliga frågor.

Madeleine biträder löpande såväl svenska som internationella fastighetsbolag samt offentliga aktörer i fastighetstransaktioner och utvecklingsprojekt, innefattande bland annat försäljningar och förvärv av flertalet prestigefulla kommersiella fastigheter.

Madeleine håller även kurser inom områdena fastighetstransaktion och hyresrätt.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Uppsala universitet, 2013)
  • Juridikstudier (Université Nancy 2, Frankrike, 2010)
    • Engelska

Rekommenderad, Legal 500*, Fastighet, 2024

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.