Andreas Lindström

Delägare, Advokat

Andreas Lindström är verksam som advokat vid Foyen Advokatfirma sedan år 2013. Han har mångårig erfarenhet av att biträda svenska och internationella energiföretag, handelshus, myndigheter och kommuner i allehanda juridiska ärenden med anknytning till framförallt energi, ny teknik, fastigheter och kommunal näringsverksamhet. Inom energiområdet spänner hans erfarenhet över hela värdekedjan från energiproduktion till distribution och försäljning – innefattande såväl fullt konkurrensutsatt energihandel som koncessionspliktig nätverksamhet.

Genom tidigare arbete som bolagsjurist i en av landets största kommunägda energikoncerner har Andreas även särskild erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda organisationer. Han anlitas ofta som ”husjurist” och biträder fortlöpande ett stort antal klienter med bland annat kommersiella avtal, bolagsfrågor, företagsförvärv, fastighetsköp, upphandlingsfrågor och tvister.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Publikationer
Ranking
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2001)

 

    • Engelska

Getting the Deal Through Project Finance, 2020-2016. Andreas Lindström har i samarbete med advokat Peter Dyer författat avsnittet avseende rättsreglerna för projektfinansiering i Sverige.

Rekommenderad, Legal 500*, Commercial, corporate and M&A, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019.
Rekommenderad, Legal 500*, Energi, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019.
Rekommenderad, Legal 500*, IT & telekom, 2023, 2022, 2021, 2019.

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.