Fastighetsrätt

Vi har en djup och beprövad kunskap om all slags fastighetsjuridik och fastighetsrätt, som tex hyresrätt- och fastighetsbildning, som vi ställer till förfogande för att våra klienter ska få ut maximalt av en affär.

Fastighetsrätt

  • Fastighetstransaktioner

  • Foyens expertis inom fastighetsköp och fastighetsrätt

   Foyen erbjuder expertkunskap inom alla faser av fastighetsköpet. Vi förstår affärer och har medverkat till många lyckade köp och försäljningar av prestigefulla kommersiella fastigheter – såväl genom direkta fastighetsköp som köp via bolag eller fondinvesteringar.

   Fullständig support under hela processen

   Vi bistår genom hela transaktionen: från de förberedande delarna där affärsstruktur- och finansieringsfrågor hanteras, genom due diligence-processen, fram till att ta fram och förhandla avtal. Självklart följer vi upp varje transaktion och biträder våra klienter i senare frågor.

   Komplex transaktionsrådgivning av högt rankade advokater

   Foyens breda expertis inom bland annat hyres- och miljörätt, plan- och byggjuridik, entreprenadrätt och i bolagsrättsliga frågor betyder att vi kan erbjuda rådgivning från landets högst rankade advokater i alla delar av de mest komplexa transaktionerna.

   ”Easy to contact. They put in different people depending on the case. Can discuss the issue in simple terms and dare to give advice even if it is not the advice you want to hear.”

   Legal 500, 2021

  • Kommersiell hyresrätt och andra förvaltningsfrågor

  • Vi stödjer våra klienter i alla frågor som dyker upp i samband med förvaltning och förädling av fastigheter. I Foyens fastighetsgrupp finns bred erfarenhet av att hantera olika förvaltningsfrågor. Vi har även förståelse för hur ett ombyggnadsprojekt bör planeras och genomföras för att nå så gott resultat som möjligt.

   Mångsidig expertis inom hyresfrågor och fastighetsförvaltning

   Vi arbetar löpande med hyresfrågor och andra frågor som hör till förvaltning av fastigheter. Det kan röra till exempel frågor om

   • Handel (bland annat köpcentrum, pop up-avtal och samarbetsavtal),
   • Kontor (bland annat huvudkontorsavtal, hyresavtal för samlokalisering och co-working),
   • Restaurang (bland annat fine dining, snabbmat och saluhallar) och
   • Olika former av boende (bland annat hotell, bostadsrättsprojekt, long stay och studentboende).

   Dessutom biträder vi i frågor om upprättande av hyresavtal i komplexa byggprojekt; vi upprättar bland annat standardavtal och biträder när lokalhyra ska omförhandlas. Vi företräder klienter i tvister i hyresnämnden och allmän domstol. På Foyen finns också lång erfarenhet av att hjälpa till i frågor om annan slags nyttjanderätt till fastighet, som allmän nyttjanderätt och anläggningsarrenden.

   ”Good expertise, ability to understand our organisation and our needs, Confident action.”

   Legal 500, 2021

  • Utvecklingsprojekt, exploatering och planfrågor

  • Vi är stolta över att så ofta få hjälpa klienter i olika utvecklings- och exploateringsprojekt. Foyens höga kompetens på fastighetsrättens områden gör att vi kan erbjuda rådgivning från landets högst rankade advokater i projektens alla delar.

   Vår rådgivning kan till exempel omfatta

   • Granskning av exploateringsavtal eller avtal om förvärv av oexploaterade markområden,
   • Fastighetsregleringsavtal och fastighetsbildningsfrågor,
   • Frågor om detaljplaneläggning,
   • Hantering av befintliga hyresgäster och arrendatorer,
   • Frågor om att ingå hyresavtal innan byggnaden uppförts och
   • Upphandling av entreprenadavtal och rådgivning om hela projektet därefter ska avyttras.

   Vi biträder även våra klienter i kommersiella frågor kopplade till bostadsrätter.

   Likaså biträder vi i frågor som hör till den så kallade speciella fastighetsrätten; till exempel frågor om ledningsrätt, expropriation och gemensamhetsanläggningar.

  • Varför Foyen?

  • Vår passion är våra klienters affärer. Fastigheter är ett av våra kärnområden. Juridiken på området är bred och en uppsjö av komplexa frågor kan dyka upp vid en fastighetstransaktion eller andra fastighetsanknutna affärsbeslut. Vi har byggt upp en djup och beprövad kunskap om all juridik rörande fast egendom – från kommersiell hyresrätt till fastighetsbildning – som vi ställer till förfogande för att våra klienter ska få ut maximalt av en affär.

   Bland våra klienter finns noterade fastighetsbolag, svenska och internationella fastighetsbolag, pensionsbolag, offentliga aktörer och såväl utländska som svenska investerare.

Vill ditt företag bli kontaktat av någon av våra experter inom fastighetsrätt?

Inga medarbetare hittade. Försök igen.

Nollställ filter