Rickard Zamuhl

Partner, Advokat

Rickard Zamuhl är sedan 2020 delägare vid Foyen Advokatfirma och specialiserad inom rättsområdet fastighetsrätt med särskild inriktning på kommersiell hyresrätt. Han företräder regelbundet större klienter i frågor som uppkommer i samband med ägande, utveckling och förvaltningen av fastigheter och vid tvister inför hyresnämnd och domstol. Rickard har därtill medverkat i flera större projekt avseende till exempel ny- och ombyggnationer i centrala Stockholm.

Med över 20 års erfarenhet från fastighetsrättsliga ärenden är Rickard flitigt anlitad som föredrags- och kurshållare inom fastighetsrätt.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Stockholms universitet, 1996)
    • Engelska

Rekommenderad, Legal 500*, Fastighet, 2024, 2023, 2022, 2021.

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300.000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.