Henrik Ståhlberg

Delägare, Advokat

Henrik Ståhlberg är verksam som advokat på Foyen Advokatfirma sedan 2014 och specialiserad inom fastighetsrätt. Vid fastighetstransaktioner levererar Henrik en helhetslösning till klient innefattande rådgivning, förhandling, granskning och kvalitetssäkring genom hela transaktionsförfarandet till dess samtliga transaktionsvillkor är uppfyllda. Han har flera års erfarenhet av rådgivning till svenska och internationella investerare vid köp och försäljning av fastigheter och fastighetsbolag samt av rådgivning till kommuner och kommunala bolag vid transaktioner avseende bostads- och samhällsfastigheter. Henrik är också en mycket uppskattad föredragshållare och håller regelbundet utbildningar i fastighetstransaktioner och fastighetsutveckling.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Stockholms universitet, 2002)
    • Engelska

Rekommenderad, Legal 500*, Fastighet, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017.

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.