Jacob Eldh

Biträdande jurist

Jacob Eldh är biträdande jurist på Foyen Advokatfirma sedan 2021 och ingår i advokatfirmans affärsområde Fastighet. Jacob arbetar främst med inriktning på hyresrättsliga frågor och har avlagt juristexamen vid Stockholms universitet.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Stockholms universitet, 2021)
    • Engelska