Jacob Eldh

Biträdande jurist

Jacob Eldh är biträdande jurist på Foyen Advokatfirma sedan 2021 och ingår i advokatfirmans affärsområde Fastighet. Jacob arbetar främst med inriktning på hyresrättsliga frågor och har avlagt sin juristexamen vid Stockholms universitet. Under sina studier har Jacob arbetat som medlemsrådgivare på HSB samt som handläggare på Överförmyndarförvaltningen.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Stockholms universitet, 2021)
  • Engelska