Michelle Jansson

Biträdande jurist

Michelle Jansson har sedan 2019 varit verksam som biträdande jurist på Foyen Advokatfirma. Michelle arbetar främst med miljörättslig rådgivning i frågor som bland annat rör tillstånd och tillståndsansökningar, tillsyn, vattenverksamhet, förorenad mark och miljöskadestånd. Michelle arbetar även med speciell fastighetsrätt och har erfarenhet inom fastighetsrättens övriga områden.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Göteborgs universitet, 2019)
    • Engelska