Michelle Jansson

Biträdande jurist

Michelle Jansson har sedan 2019 varit verksam som biträdande jurist på Foyen Advokatfirma. Michelle arbetar främst med miljörättslig rådgivning i frågor som bl.a. rör tillstånd och tillståndsansökningar, tillsyn, vattenverksamhet, förorenad mark och miljöskadestånd. Michelle arbetar även med speciell fastighetsrätt och har erfarenhet inom fastighetsrättens övriga områden.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Göteborgs universitet, 2019)
  • Engelska