Michelle Jansson

Biträdande jurist

Michelle Jansson har sedan 2019 varit verksam som biträdande jurist på Foyen Advokatfirma. Hon arbetar främst inom fastighetsrelaterad rådgivning avseende utveckling och förvaltning av fastigheter, fastighetstransaktioner och fastighetsrelaterade tvister. Michelle har tidigare arbetat med miljörätt och speciell fastighetsrätt på Foyen Advokatfirma.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Göteborgs universitet, 2019)
  • Engelska