Jonatan Holm

Biträdande jurist

Jonatan Holm är verksam som biträdande jurist i Foyen Advokatfirma sedan 2020. Han arbetar främst inom fastighetsrelaterad rådgivning avseende utveckling och förvaltning av fastigheter, fastighetstransaktioner samt fastighetsrelaterade tvister.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Uppsala universitet, 2018)
    • Engelska