Bo Svensson

Advokat

Bo Svensson är verksam som advokat i Foyen Advokatfirma sedan 2009 och specialiserad inom fastighetsrätt, entreprenad- och konsulträtt. Bo bistår såväl beställare som entreprenörer och konsulter i fastighets-, entreprenad- och konsulträttsliga angelägenheter; huvudsakligen som rådgivare och förhandlare vid kontraktsskrivning och som ombud i tvister. Han biträder i såväl allmän domstol som skiljeförfarande och har deltagit vid överbesiktningar avseende mark-anläggningar och större energianläggningar. Bo anlitas också som skiljeman och rekommenderas frekvent av försäkringsbolag och skaderegleringsföretag att bistå i entreprenad- och konsulttvister.

Bo är därtill en mycket uppskattad föredragshållare och håller kurser inom entreprenad- och konsulträtt.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Göteborgs universitet, 2000)
    • Engelska

Rekommenderad, Legal 500*, Entreprenad, 2021, 2020, 2019.

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.