Foyen författar svenskt avsnitt om entreprenadrätt i internationell publikation

Foyen är stolta över att ännu ett år få uppdatera avsnittet gällande entreprenadrätt i Sverige i den internationella publikationen Getting The Deal Through Construction 2022.

Publicerat: 13 september, 2021

Getting the Deal Through är en internationell publikation som samarbetar med flera av världens bästa advokater och advokatfirmor. De olika avsnitten författas av experter inom respektive område och vi på Foyen är stolta över att få representera Sverige med vårt senaste bidrag för verksamhetsområdet entreprenadrätt, i Construction 2022.

– Det händer mycket i den svenska entreprenadrätten och det är många som efterfrågar en överskådlig sammanställning av vanliga frågeställningar. Trots att det är en internationell publikation har vi även nationella klienter som efterfrågar den årliga uppdaterade utgåvan, säger Richard Sahlberg, en av författarna till det svenska avsnittet om entreprenadrätt.

Construction 2022 kartlägger central lagstiftning och praxis för bygg- och anläggningsbranschen i 22 länder. Foyens advokater Jacob Hamilton, Axel Ryning, Richard Sahlberg och Per Vestman klargör vad som gäller inom entreprenadrätt i Sverige och har författat avsnittet avseende den svenska regleringen.

 


Getting the Deal Through – Construction 2022

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Getting the Deal Through – Construction 2022, (Published in July 2021; contributing editors: Robert S Peckar and Michael S Zicherman, Peckar & Abramson PC). For further information please visit Getting The Deal Through – Lexology.

Liknande artiklar

Entreprenad2022.05.20

När ABT 06 möter konsumenttjänstlagen

Det finns ingen regel som säger vilket avtal som måste användas i ett särskilt byggprojekt. För att öka tydligheten och undvika missförstånd mellan avtalsparterna finns det goda anledningar att använda sig av standardavtal särskilt framtagna för byggprojekt. Det hindrar däremot inte annan lagstiftning från att träda in i avtalsrelationen mellan en beställare och en entreprenör. Så är exempelvis fallet när beställaren är en konsument.

Entreprenad, Fastighet2022.05.12

Om projektets ekonomi spräcks vid ett ”stålbad”

Pandemi, pågående anfallskrig i Europa, inflation och ränteoro. Hur kan pågående bostadsutvecklingsprojekt i form av forward purchase/funding komma att påverkas? Vad gäller juridiskt för de pågående projekten? Vad bör man tänka på vid nya projekt? Foyens experter Ragnar Morin, Eva Westberg Persson och Henrik Ståhlberg reder ut vad som gäller.

Entreprenad2022.05.03

Avhjälpande av fel i entreprenader – vad ska beställaren tänka på?

Det är inte sällan det föreligger fel i entreprenader. Har parterna avtalat om att standardavtalen AB 04 eller ABT 06 ska gälla är entreprenören som huvudregel skyldig att rätta till felen utan kostnad för beställaren. Det är däremot inte helt ovanligt att entreprenören, av olika skäl, inte följer sin skyldighet. Beställaren får då som huvudregel avhjälpa felen på entreprenörens bekostnad och kan sedan kräva entreprenören för kostnaderna. Som framgår av en dom från Svea hovrätt måste beställaren, för att kunna få framgång med ett krav mot entreprenören, tydligt kunna redovisa vilket fel som avhjälpts och kostnaden härför.

Fler nyheter