Foyen utser tre nya delägare

Publicerat:16 december, 2015

Foyen Advokatfirma har glädjen att meddela att Marcus Eidem, Henrik Ståhlberg och Per Vestman valts in som delägare med verkan från och med 1 januari 2016.

Marcus Eidem arbetar på Foyen sedan 2009 i huvudsak med rådgivning inom det entreprenad- och konsulträttsliga området samt tvistelösning. Från tidigare anställningar har Marcus även erfarenhet av rådgivning inom andra rättsområden.

Henrik Ståhlberg är sedan 2014 verksam vid Foyen och är ansvarig för affärsområdet fastighet. Henrik har omfattande erfarenhet av rådgivning till svenska och internationella investerare vid köp och försäljning av fastigheter och fastighetsbolag.

Per Vestman är inriktad på entreprenad-, konsult- och fastighetsrätt samt offentlig upphandling och har arbetat på Foyen sedan 2005. Per verkar som rådgivare åt beställare, entreprenörer och konsulter i såväl upphandlingar och projektgenomförande som vid tvister inför skiljenämnd och allmän domstol.

– Marcus, Henrik och Per är tre mycket duktiga advokater och utgör ett positivt tillskott till delägarkretsen. Utnämningen av våra nya delägare är också ett led i vår satsning att bli Sveriges största affärsjuridiska byrå inom projekt- och teknikrelaterad juridik, säger Foyens VD Lars Hag.

För mer information kontakta:

Lars Hag, VD Foyen
0733-22 84 24, lars.hag@foyen.se