ÄTA-guiden: Regler och ersättning vid ÄTA-arbete enligt AB 04 och ABT 06

Publicerat:12 november, 2020

Tvärtemot vad namnet kanske antyder handlar inte denna guide om mat och är inte heller något komplement eller motsvarighet till de guider som delar ut betyg eller stjärnor till olika matinrättningar. Guiden är istället inriktad på den anrättning som så ofta förekommer och diskuteras i entreprenader och som innebär att arbetena som avtalades om från början utökas eller förändras, nämligen ÄTA-arbete.

Att ÄTA-arbete uppkommer är inte konstigt utan är egentligen en naturlig följd av det sätt som entreprenader handlas upp på och hur entreprenadavtal ingås. Oavsett om det är en utförandeentreprenad eller totalentreprenad som ska handlas upp behöver det inför denna tas fram handlingar som utvisar de krav som beställaren har. Detta sker ofta under begränsning i både tid och budget. Efter det ska beställaren handla upp en eller flera entreprenörer, även då många gånger under tids- och budgetpress, och därefter ingås sedan avtal om entreprenad. Inte sällan sker det då med den entreprenör som lämnat det lägsta anbudet.

Det är kanske därför inte så förvånande att det sedan under arbetets gång kan visa sig att det smugit sig in oriktigheter eller fel i beställarens krav eller handlingar eller att avvikelser eller begränsningar kan uppkomma i de förutsättningar som gällde för entreprenaden. Det är inte heller sällan förekommande att beställaren under tiden som entreprenaden pågår kommer på att vissa saker kan göras på ett annorlunda eller bättre sätt än som tidigare planerats eller att det uppkommer behov eller önskemål om ytterligare arbete. Allt kan helt enkelt inte ha beaktats eller tänkts på i förväg.

Frågor om ÄTA-arbete och ersättning för detta dyker i princip upp i varje entreprenad och är också vanligt förekommande i entreprenadtvister. Avsikten med denna guide är att på ett lättillgängligt och praktiskt sätt och utan en mängd paragrafhänvisningar fram och tillbaka beskriva regelverket kring ÄTA-arbete, vad ÄTA-arbete utgörs av och hur det uppkommer och regleras.

Marcus Eidem, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma, har författat denna guide som du kan ladda ner nedan:

 ÄTA-guiden: Regler och ersättning vid ÄTA-arbete enligt AB 04 och ABT 06

 

Vid frågor kontakta:

Marcus Eidem
marcus.eidem@foyen.se