Profilbild på vinnarens av Foyens uppsatsstpendium

Vinnare av Foyens uppsatsstipendium inom offentlig upphandling

Årets vinnare av Foyens stipendium inom offentlig upphandling heter Isabella Mellberg med uppsatsen ”Hyreskontrakt och offentlig upphandling”.

Publicerat: 1 februari, 2023

Motiveringen lyder:

”Författaren tar sig an en aktuell och angelägen fråga och har gjort en gedigen genomgång av det upphandlingsrättsliga regelverket och dess tillämpning kopplat till hyresundantaget. Uppsatsen är väl strukturerad, innehåller en noggrann redogörelse för metod och material och lyfter upp många konkreta exempel och relevanta kopplingar till rättspraxis, vilket får ses som en stor pedagogisk fördel. Isabellas uppsats är ambitiös, välskriven och mycket relevant i tiden.”

Isabella har studerat och avlagt sin juristexamen vid Uppsala universitet och prisutdelningen kommer att ske den 2 februari.

För mer information kontakta: Head of People & Performance Jessica Barkman

Läs mer om Foyens uppsatsstipendium här

Liknande artiklar

Person som bläddrar bland papper
Offentliga affärer2023.02.13

Börjar bilden klarna kring möjligheten att reglera anbudsgivares prissättning i offentliga upphandlingar?

Den 3 februari 2023 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen dom i mål 766-22 och levererade därigenom ytterligare en viktig pusselbit avseende upphandlande myndigheters möjligheter att reglera anbudsgivares prissättning i sina anbud.

EU-flaggor som vajar
Offentliga affärer2022.10.21

EU vidtar ytterligare åtgärder mot Ryssland – Förbud mot att fullgöra offentliga kontrakt med ryska leverantörer

Under året har EU beslutat om flertalet sanktionspaket mot Ryssland efter att Ryssland invaderade Ukraina. Sedan den 9 april har det varit förbjudet att ingå offentliga kontrakt med ryska företag. Förbudet har nu utvidgats till att det inte heller är tillåtet att fullgöra offentliga kontrakt med ryska leverantörer. Beslutet påverkar alla offentliga aktörer som har ett pågående kontrakt med rysk leverantör.

Lagbok
Offentlig upphandling, Offentliga affärer2022.10.20

Ny praxis som begränsar leverantörers rätt att ansöka om överprövning enligt LOU

Som grundkrav för att förvaltningsrätt efter ansökan från en leverantör ska besluta om att en upphandling ska göras om eller rättas gäller att den upphandlande myndigheten dels har brutit mot någon bestämmelse i LOU, dels att det har medfört att leverantören ifråga har lidit eller kan komma att lida skada. I en dom som meddelades av Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) i juli i år klargjordes att en leverantör inte kan anses ha lidit skada till följd av brister i utformningen av andra obligatoriska krav än just det krav som den upphandlande myndigheten har bedömt inte vara uppfyllt.

Fler nyheter