Christian Nilsson

Biträdande jurist

Christian Nilsson är verksam vid advokatfirmans affärsområde för offentliga affärer. Han
arbetar främst med överprövningsprocesser, kompletta upphandlingsprocesser inklusive
framtagande av upphandlingsdokument, anbudsarbete för anbudsgivare samt löpande
rådgivning till klienter.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk

  • Juristexamen (Lunds universitet , 2017)
  • Engelska