Mikael Jonasson

Biträdande jurist

Mikael Jonasson har arbetat vid Foyen Advokatfirma sedan 2018 med inriktning på miljörätt, energirätt och speciell fastighetsrätt. Mikael arbetar löpande med tillstånds-, dispens, och koncessionsansökningar och han företräder klienter inför domstol och myndigheter.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Göteborgs universitet, 2018)
    • Engelska