Byggkranar framför en blå himmel

Konkurrensverket utmanar hela byggbranschen

Den 3 maj publicerade Konkurrensverket ett utkast till ställningstagande i en rättsfråga som då och då diskuterats, frågan om de hävdvunna reglerna om ÄTA-arbeten i våra standardavtal AB 04 och ABT 06 kan tillämpas fritt som tidigare eller om förbudet mot väsentliga ändringar i LOU sätter käppar i hjulen. I sitt ställningstagande sätter Konkurrensverket oväntat ned foten och det rejält.

Publicerat: 13 maj, 2024

Man kommer till slutsatsen att byggbranschen överhuvudtaget inte får använda reglerna om ÄTA-arbeten och likställda ÄTA-arbeten, de är för otydliga och medför per definition ogiltiga (olagliga) direktupphandlingar. Konkurrensverket har infordrat synpunkter till den 31 maj. Man kan lugnt säga att byggbranschen är i chock.

Trots den mycket korta remisstiden torde ett mycket stort antal branschföreträdare lämna kritiska synpunkter mot Konkurrensverkets tolkning. Byggherrarna har aviserat att man kommer yttra sig liksom BKK vilka också önskat få del av Foyens remissutlåtande i god tid innan man färdigställer sitt eget.

Ansvariga för Foyens remiss är John Hane och Andreas Lundqvist.

Liknande artiklar

Fler nyheter