Andreas Lundqvist

Advokat

Andreas Lundqvist är verksam som advokat och har arbetat på Foyen Advokatfirma sedan 2014. Andreas är specialiserad inom entreprenadrätt och har mer än fem års erfarenhet av kvalificerad rådgivning inom området.

Andreas bistår såväl beställare, entreprenörer och konsulter med fortlöpande rådgivning inom entreprenadrätt. Rådgivningen omfattar bland annat upprättande av avtal, avtalsförhandling, avtalsgranskning, tvistehantering, rådgivning och tolkning av avtal baserade på bl.a. AB 04, ABT 06, ABK 09 och ABM 07.

Andreas biträder både offentliga och privata aktörer samt uppträder som ombud vid processer inför såväl allmän domstol som skiljenämnd.

Andreas anlitas också som kursledare inom entreprenad- och konsulträtt på regelbunden basis.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Örebro universitet, 2012)
    • Engelska