Foyen uppdaterar om entreprenadrätt och projektfinansiering

Publicerat: 16 januari, 2018

Getting the Deal Through är en internationell publikation som täcker 75 verksamhetsområden med koppling till fler än 150 jurisdiktioner och som samarbetar med många av världens bästa advokatfirmor. De olika avsnitten författas av experter inom respektive område och vi på Foyen är stolta över att få representera Sverige med våra senaste bidrag för verksamhetsområdena entreprenadrätt och projektfinansiering i Construction 2018 och Project Finance 2018.

Construction 2018 kartlägger lagstiftningen för bygg- och anläggningsbranschen i 26 länder. Foyens delägare Jacob Hamilton, Richard Sahlberg och Per Vestman klargör vad som gäller inom entreprenadrätt i Sverige.

– En viktig del i det svenska avsnittet i Getting the Deal Through Construction är den årliga uppdateringen av nyheter inom svensk entreprenadrätt. Trots att det är en internationell publikation har vi även nationella klienter som efterfrågar den årliga utgåvan. Det känns extra betydelsefullt att vi bidrar med dessa uppdateringar när vi hör att bolagsjurister i Sverige delar med sig av utgåvan till bolagsjurister i andra länder, som en första källa kring hur olika frågor hanteras i Sverige, säger Richard Sahlberg, en av författarna till det svenska avsnittet om entreprenadrätt.

Project Finance 2018 erbjuder en snabb översikt av den relevanta lagstiftningen för projektfinansiering i 36 länder. Foyens delägare Peter Dyer och Andreas Lindström redogör för de svenska rättsreglerna inom projektfinansiering, genom att bland annat besvara frågor om hur ett projektbolag organiseras, hur tillgångarna kan paketeras som säkerhet för långivarna på bästa sätt, om det finns några begränsningar för utländska investerare och vilka de relevanta myndigheterna vid infrastrukturprojekt är.

Foyen medverkar även i avsnittet Getting the Deal Through Mining 2017 >>

Liknande artiklar

Profilbild på vinnarens av Foyens uppsatsstpendium
Offentliga affärer2023.02.01

Vinnare av Foyens uppsatsstipendium inom offentlig upphandling

Årets vinnare av Foyens stipendium inom offentlig upphandling heter Isabella Mellberg med uppsatsen "Hyreskontrakt och offentlig upphandling”.

Bostadsområde med grön natur vid vattnet
Mark och miljö2023.01.18

Detaljplan stoppas på grund av bristande utredning av planens påverkan på mindre hackspett

I dom meddelad den 20 december 2022 i mål P 10706-21 prövade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) om det beslutsunderlag som en kommun tagit fram under handläggningen av en detaljplan är tillräckligt för att bedöma förekomsten av mindre hackspett och vilka konsekvenser planens genomförande skulle få för arten. Domstolen finner att underlaget inte är tillräckligt för att avgöra förekomsten av mindre hackspett och hur arten kan påverkas av planens genomförande. Domstolen upphäver därför kommunens beslut om antagande av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL). MÖD gör även vissa principiellt intressanta uttalanden om tillämpningen av det nya störningsförbudet i 4 § 4 artskyddsförordningen (2007:845) (AF).

Gran i skogen med lite snö på
Mark och miljö2022.12.22

Är det riskfritt att hugga sin egen gran ur ett artskyddsperspektiv?

Nu när det lackar mot jul så har vissa kanske redan tagit in en gran i sitt hem eller, om man har den förmånen, spanat in vilken gran man avser att gå ut och hämta på ägorna när det är dags. Vi lämnar äganderätten och rätten att hämta en gran till andra att utreda och funderar i stället på om det kan finnas någon artskyddsproblematik med att hämta in en egen gran. Vad händer om man likt Musse Pigg skulle få med sig några djur hem med granen?

Fler nyheter