Hem > Senaste nytt > ÄTA-arbeten: Regler och ersättning – Här är ÄTA-Guiden ÄTA-guiden om ÄTA-arbeten visas på en ipad

ÄTA-arbeten: Regler och ersättning – Här är ÄTA-Guiden

Ladda ner ÄTA-Guiden här

Publicerat: 12 november, 2022

Din guide om ÄTA-arbeten

Tvärtemot vad namnet kanske antyder handlar inte denna guide om mat och är inte heller något komplement eller motsvarighet till de guider som delar ut betyg eller stjärnor till olika matinrättningar. Inte alls faktiskt. Guiden är istället inriktad på den anrättning som så ofta förekommer och diskuteras i entreprenader och som innebär att arbetena som avtalades om från början utökas eller förändras, nämligen ÄTA-arbete. Den första versionen av ÄTA-Guiden innehöll en beskrivning av regelverket om ÄTA-arbeten i AB 04 och ABT 06. Genom denna andra version har ÄTA-Guiden nu uppdaterats och kompletterats med en beskrivning av regelverket i ABK 09 om ändring av uppdrag.

Beskrivningen av konsultreglerna i ABK 09 följer i allt väsentligt samma struktur och ordning som beskrivningen av entreprenadreglerna i AB 04 och ABT 06. Eftersom regelverken är uppbyggda och ordnade på likartat sätt innebär det att beskrivningen av konsultreglerna till viss del påminner om beskrivningen av entreprenadreglerna. Beskrivningen av entreprenadreglerna är oförändrad i förhållande till den första versionen av ÄTA-Guiden eftersom regelverket är detsamma som tidigare.

Avsikten med denna guide är alltjämt att på ett lättillgängligt och praktiskt sätt, och utan en mängd paragrafhänvisningar fram och tillbaka, beskriva regelverket kring ÄTA-arbeten i AB 04 och ABT 06 och regelverket kring ändring av uppdrag i ABK 09. Om du som läsare av ÄTA-Guiden vill lämna ris eller ros eller i övrigt har frågor eller synpunkter med anledning av innehållet är du alltid välkommen att kontakta oss.

Marcus Eidem, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma, har författat denna guide som du kan ladda ner nedan. Marcus arbetar huvudsakligen med entreprenad- och konsulträtt samt tvistlösning men har även erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning samt bolagsrättsliga och obeståndsrättsliga frågeställningar och offentlig upphandling.

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta Marcus Eidem.

Hämta ÄTA-guiden

Liknande artiklar

Entreprenad2024.06.10

Konkurrensverkets ifrågasättande av hur byggprojekt bedrivs

Det är inte någon hemlighet att byggbranschen på sina håll har problem med att upprätthålla en sund och effektiv konkurrens i vissa avseenden. Det kan röra marknadsdominansen i grossistledet för vitvaror m m, ibland förekommande spill och ineffektivitet under produktionen på byggarbetsplatsen, någon gång förekommande problem med svart arbetskraft, misstankar om oskäligt höga årsomsättningsrabatter m m. Knappast någon uppfattar dock att den ensamrätt som tillkommer entreprenören att utföra ÄTA arbeten enligt AB 04 och ABT 06 utgör någon konkurrensbegränsning. Tvärtom anses rätten och skyldigheten för entreprenören att utföra ÄTA arbeten vara en nödvändig förutsättning för att kunna färdigställa ett byggobjekt med hänsyn både till under projektets gång oförutsedda händelser och svårigheten att i en färdig bygghandling träffa 100 procent rätt i varje detalj av kommande utförande och beskriva det på kalkylerbart sätt.

Entreprenad2024.06.07

Nya arbetsmiljöföreskrifter – vad behöver du som aktör inom byggbranschen tänka på?

Den 1 januari 2025 träder Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter i kraft. Som vi på Foyen skrivit om tidigare så innebär de nya föreskrifterna primärt en förändrad struktur där 67 föreskrifter slås ihop till 15 för att det ska bli lättare att hitta, förstå och använda reglerna. Undantag finns dock i föreskriften som riktar sig till byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare där det införs nya regler och krav i och med föreskriften ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:3) om projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter”.

Entreprenad2024.05.30

Foyens remiss till Konkurrensverket

I ett mycket uppmärksammat utkast till ställningstagande publicerat 3 maj redogör Konkurrensverket sin ståndpunkt i en rättsfråga som då och då diskuterats, frågan om om de hävdvunna reglerna om ÄTA-arbeten i våra standardavtal AB 04 och ABT 06 kan tillämpas fritt som tidigare eller om förbudet mot väsentliga ändringar i LOU sätter käppar i hjulen.

Fler nyheter