Webinarium: Fel i entreprenad – senaste rättspraxis och aktuella frågor

Publicerat:10 juni, 2020
Entreprenörens ansvar att avhjälpa fel och svara för följder av fel i eget arbete är en grundbult i entreprenadrätten. Ett par avgöranden från Högsta domstolen har de senaste åren klargjort vissa frågor kring felansvaret.

Foyen bjuder nu in till ett webinarium på temat där vi berättar mer om dessa avgöranden och dess konsekvenser för branschen. Vidare belyser vi reglerna kring prisavdrag för fel enligt AB04 och ABT06 – dvs. undantaget från kravet på avhjälpande – som inte sällan medför tillämpningsproblem och oenighet.

Mer om programmet
• Begreppet fel enligt AB 04 och ABT 06
• Ersättning för fel som inte avhjälpts
• Följdskador pga. fel
• Värdeminskningsavdrag som alternativ till avhjälpande, när är det tillämpligt och hur ska det beräknas?


Varmt välkommen med din anmälan via länken nedan önskar vår föreläsande medarbetare Per Vestman!

 

Anmälan webinarium ”Fel i entreprenad” 27 augusti kl. 8.00 >>

 

Inför webinariets genomförande skickas en länk till den e-post som du anmält dig med. Dyker det upp några frågor gällande anmälan, kontakta Hélène Girard, helene.girard@foyen.se tack.

 

Per Vestman
Advokat och delägare
0733-63 07 54
per.vestman@foyen.se

Per Vestman är är advokat och delägare vid Foyen Advokatfirma i Malmö och har sedan 2003 arbetat med entreprenadrätt. Han har stor erfarenhet av frågor kring upphandling, genomförande och tvistelösning av entreprenadprojekt dels mot bakgrund av de sedvanliga standardavtalen på marknaden samt dels lagen om offentlig upphandling. Per arbetar som ombud för såväl beställare som entreprenörer och bistår även konsulter med rådgivning kring alla förekommande frågor i entreprenadprojekt. Per är också en erfaren och uppskattad kurshållare och föreläsare inom sina områden.