Frukostseminarium: Fel i entreprenad – senaste rättspraxis och aktuella frågor

Publicerat:13 januari, 2020

Entreprenörens ansvar att avhjälpa fel och svara för följder av fel i eget arbete är en grundbult i entreprenadrätten. Ett par avgöranden från Högsta domstolen har de senaste åren klargjort vissa frågor kring felansvaret.

Foyen bjuder in till ett frukostseminarium på temat där vi berättar mer om dessa avgöranden och dess konsekvenser för branschen. Vidare belyser vi reglerna kring prisavdrag för fel enligt AB04 och ABT06 – dvs. undantaget från kravet på avhjälpande – som inte sällan medför tillämpningsproblem och oenighet.

Mer om programmet
• Begreppet fel enligt AB 04 och ABT 06
• Ersättning för fel som inte avhjälpts
• Följdskador pga. fel
• Värdeminskningsavdrag som alternativ till avhjälpande, när är det tillämpligt och hur ska det beräknas?

Seminariet hölls i Malmö den 4 februari 2020.
.
Om ni är flera från samma företag som vill ta del av detta kan vi även komma till er och genomföra seminariet som ett frukost- eller lunchseminarium. Kontakta då gärna:
.
Per Vestman
Advokat och delägare
.
0733-63 07 54
per.vestman@foyen.se