Foyen har biträtt vid förvärv av fastighet och ingående av entreprenadkontrakt

Publicerat:22 april, 2020
Foto: Liljewall Arkitekter

Foyen har biträtt byggkoncernen Tage & Söner vid förvärv av fastighet från Varbergs kommun samt ingående av entreprenadkontrakt med Varbergs Fastigheter AB.

Tage & Söner vann under 2014 en markanvisningstävling för Varbergs kommun avseende uppförande av ett 90-tal bostadslägenheter, lokal och p-garage på en centralt belägen fastighet i kommunen. Därefter har antagits en detaljplan som möjliggör projektet. Parterna har nu ingått avtal om överlåtelse av fastigheten. Som en del i utbyggnaden ingår även att Tage & Söner tecknar ett entreprenadkontrakt med det kommunala bolaget Varbergs Fastighets AB om uppförande av parkeringsgarage på fastigheten som genom tredimensionell fastighetsreglering kommer avstyckas till fastighetsbolaget.

Foyen har biträtt Tage & Söner i avtalsförhandlingarna om köpet av fastigheten och entreprenadkontraktet genom delägare och advokat Per Vestman.

För mer information kontakta:
Per Vestman, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma
0733-63 07 54, per.vestman@foyen.se

Foto: Liljewall Arkitekter