Foyen biträder Kalpataru Power Transmission i förvärv av Linjemontage

Publicerat:21 maj, 2019

Foyen har biträtt Kalpataru Power Transmission Sweden AB (KPTS) i dess förvärv av 85 % av aktierna i Linjemontage i Grästorp AB med dotterbolag. KPTS är ett helägt dotterbolag till börsnoterade Kalpataru Power Transmission Ltd, som är ett av de största och mest expansiva EPC-bolagen (Engineering Procurement Construction) från Indien med verksamhet i 50 länder i Asien, Afrika, Mellanöstern, Australien, Nord- och Sydamerika. Linjemontage är en kraftledningsentreprenör med ca 140 anställda och kontor på 12 orter i Sverige.

Foyens team har letts av delägarna Peter Dyer och Jonas Conradsson med biträde av advokaterna Sara Malmgren, Tomas Fjordevik, Yasmine Shoaie-nia och Madeleine Jönsson samt biträdande juristen Moa Gruneau.

För mer information kontakta:

Peter Dyer, advokat och delägare
073-322 84 29, peter.dyer@foyen.se